Print this post Print this post

Silné ženy

795 words

English original here

Táto esej je z knihy „Postav sa na našu vlastnú stranu“ od Michaela Polignana.

„Ty sa iba bojíš silných žien!“ Neviem ani spočítať, koľkokrát som počul toto obvinenie vychrlené na mužov, ktorí sa rozišli so svojimi priateľkami, keď už boli unavení z ich feministických póz a vyvádzania.

Priznávam – áno, bojím sa „silných žien“. A je tu hneď niekoľko dôvodov prečo ich nemať rád a dokonca sa ich báť.

Poďme preskúmať definíciu „silných žien.“ „Silné ženy“ nie sú tie, ktoré môžu zdvíhať ťažké predmety, nosiť košíky na hlavách a tak podobne. „Silné ženy“ nie sú tie, ktoré si dokážu zachovať dôstojnosť v chvíľach smútku, ktoré prináša život a smrť. „Silnými ženami“ nie sú ani tie, ktoré okrem materstva nesú na svojich pleciach i zodpovednosť za mŕtvych, dysfunkčných, rozvedených, či inak absentujúcich otcov.

„Silnou ženou“ dnešných dní sú myslené ženy, ktoré môžu robiť všetko to, čo môže robiť muž – a to práve tak dobre, ak nie i lepšie ako on – a preto mužov nepotrebujú. Ako hovorí jeden aforizmus – „silná žena“ potrebuje muža asi podobne ako ryba bicykel. (Toto je zaiste jedna z najhlúpejších analógií aká kedy získala hrdý status klišé).

Ale veď byť potrebným je tak krásne. Byť potrebným emocionálne, nie iba pre fyzické úlohy ako vynesenie smetí, zabitie pavúkov, či otvorenie vzdorovitého veka. Čo za muža, ktorý je pri zmysloch, by preferoval ženu, ktorá ho nepotrebuje pred tou, ktorá áno? Muž, ktorý preferuje ženy, ktoré ho nepotrebujú ich v skutočnosti tiež nepotrebuje. Takáto žena môže byť pre neho prospešná len do času – kvôli sexu, či pre plytkú spoločnosť. Ale prečo by pri nej riskoval hlbšiu emočnú väzbu? Prečo by riskoval pri nej pocit, že ju potrebuje, keď ona stále trvá na tom, že ho v skutočnosti nepotrebuje?

Muži sú prirodzene promiskuitní a preto sú ochotní zmieriť sa so „silnými ženami“ dovtedy, kým je sex s nimi dobrý. Lenže muži sú tiež od prírody romantici. Som presvedčený, že muži prechovávajú ďaleko hlbšie city k svojim polovičkám než ženy k nim. (Ženy si totiž rezervujú tie najhlbšie city pre svoje deti). Muži sú preto ďaleko viac emočne zraniteľní ako ženy a budú prirodzene veľmi opatrní, pokiaľ ide o budovanie emočnej väzby so „silnými ženami“, u ktorých je ďaleko pravdepodobnejšie, že ich podrobia emočnému peklu, len aby dokázali ako „silnými“ sú. To je dôvod, prečo sú „silné ženy“ často vykrúcané, ale zriedkakedy dovedené k oltáru.

Tvrdenie, že ženy sú schopné robiť všetko čo muž, ba i lepšie, je iba obyčajná lož. Áno, nájdeme i výnimočne silné ženy a výnimočne slabých mužov. Ale v priemere sa obe pohlavia odlišujú v nespočetných spôsoboch. Takže je správne povedať, že priemerný muž môže prekonať priemernú ženu v nespočítateľných činnostiach, rovnako ako priemerná žena môže prevýšiť priemerného muža v množstve ďalších vecí. Okrem toho, pri každom páre sa nájdu veci, ktoré môže muž robiť lepšie ako žena a naopak.

Nikdy som nestretol muža, ktorý by bol posadnutý takým spôsobom, že by sa trápil so všetkými činnosťami, o ktorých si jeho priateľka myslí, že ich robí lepšie a to len preto, aby jej dokázal, že sa mýli. Jedným som si však istý: nikdy by som ho nenazval silným mužom. Navyše si viem predstaviť, ako rýchlo by bola jeho priateľka unavená z jeho pokusov prekonať ju vo varení alebo vyšívaní. Mám za to, že po čase by jej prišiel doslova opovrhnutiahodný. A keď už by konečne od neho odchádzala, tak si ho predstavujem ako stojí vo dverách do kuchyne, v zástere, pričom v rukách drží perfektne spravené soufflé a z plných pľúc kričí: „Ty sa len bojíš silných mužov!“

„Silné ženy“ sú tie najviac neisté, malicherné a súťaživé zo všetkých žien. Toto sú však ich slabiny, nie silné stránky.

Žiadny muž nechce ženu, ktorá s ním sústavne súťaží a pozerá sa na jeho slabiny. Život muža je dosť súťaživý a neistý kvôli iným mužom. Preto muži prirodzene túžia po tom, aby ich vzťahy so ženami boli útočišťom pred sústavným mužským meraním síl. Ale „silné ženy“ toto mužovi neposkytnú.

Ďalší problém so „silnými ženami“ je, že inklinujú k imitácii mylných predstáv o maskulínnom správaní. Imitujú maskulínnu súťaživosť, ale už nie prejavy maskulínneho kamarátstva, zdvorilosti a bratstva, ktoré dáva súťaživosti prvky ľudskosti. Ako by aj mohli, keď všetky z týchto jemných, kolektívnych cností sú asociované i so ženskosťou, ktorú sa „silné ženy“ snažia silou – mocou prekonať?

„Silné ženy“ si spôsobujú mrzutosť, pretože vnášajú súperenie tam, kde nie je vítané. Sami sa zosmiešnia, pretože nevyhnutne zlyhajú v niektorých pokusoch prekonať svojich mužov. Sami sa budú cítiť opovrhnutiahodné, pretože ich citové vydieranie povedie mužov k tomu, že ich nechajú vyhrať – dúfajúc, že možno upustia od svojej iritujúcej súťaživosti.

Čo je to „silná žena“? Bytosť, ktorá sa vzdala najlepších vlastností svojho pohlavia pre najhoršie vlastnosti pohlavia opačného. A to je niečo, čoho sa treba báť.

Source: http://www.protiprudu.org/silne-zeny/

 

 

If you enjoyed this piece, and wish to encourage more like it, give a tip through Paypal. You can earmark your tip directly to the author or translator, or you can put it in a general fund. (Be sure to specify which in the "Add special instructions to seller" box at Paypal.)
This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , . Both comments and trackbacks are currently closed.
    Kindle Subscription
  • EXSURGO Apparel

    Our Titles

    Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

    The Hypocrisies of Heaven

    Waking Up from the American Dream

    Green Nazis in Space!

    Truth, Justice, and a Nice White Country

    Heidegger in Chicago

    The End of an Era

    Sexual Utopia in Power

    What is a Rune? & Other Essays

    Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

    The Lightning & the Sun

    The Eldritch Evola

    Western Civilization Bites Back

    New Right vs. Old Right

    Lost Violent Souls

    Journey Late at Night: Poems and Translations

    The Non-Hindu Indians & Indian Unity

    Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

    Jonathan Bowden as Dirty Harry

    The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

    Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

    And Time Rolls On

    The Homo & the Negro

    Artists of the Right

    North American New Right, Vol. 1

    Forever and Ever

    Some Thoughts on Hitler

    Tikkun Olam and Other Poems

    Under the Nihil

    Summoning the Gods

    Hold Back This Day

    The Columbine Pilgrim

    Confessions of a Reluctant Hater

    Taking Our Own Side

    Toward the White Republic

    Distributed Titles

    Tyr, Vol. 4

    Reuben

    The Node

    Axe

    Carl Schmitt Today

    A Sky Without Eagles

    The Way of Men

    Generation Identity

    Nietzsche's Coming God

    The Conservative

    The New Austerities

    Convergence of Catastrophes

    Demon

    Proofs of a Conspiracy

    Fascism viewed from the Right

    Notes on the Third Reich

    Morning Crafts

    New Culture, New Right

    The Fourth Political Theory

    Can Life Prevail?

    The Metaphysics of War

    Fighting for the Essence

    The Arctic Home in the Vedas

    Asatru: A Native European Spirituality

    The Shock of History

    The Prison Notes

    Sex and Deviance

    Standardbearers

    On the Brink of the Abyss

    Beyond Human Rights

    A Handbook of Traditional Living

    Why We Fight

    The Problem of Democracy

    Archeofuturism

    The Path of Cinnabar

    Tyr

    The Lost Philosopher

    Impeachment of Man

    Gold in the Furnace

    Defiance

    The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

    Revolution from Above