Tag Archives: gay marriage

Print this post Print this post

Η διαμάχη σχετικά με το «γάμο των ομοφυλοφίλων»

9fahrenkrog1,698 words

English original here

Μετάφραση: Α.Γ.

Οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι του ομοφυλοφιλικού γάμου έχουν από κοινού μία  εσφαλμένη αντίληψη: ότι η νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομοφυλόφιλων θα ανατρέψει την «ετεροκανονικότητα», δηλαδή την άποψη ότι η ετεροφυλοφιλία είναι φυσιολογική σε αντίθεση με τις άλλες μορφές σεξουαλικότητας που δεν είναι. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

A Tale of Two Ceremonies 
Sochi vs. London

02_07_2014_sochi_opening_ceremony_15_hd1,739 words

German translation here

Olympic opening ceremonies provide modern states with a unique opportunity to spend vast sums of taxpayer money spreading cultural propaganda via the medium of mass theater. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | 10 Responses
Print this post Print this post

2013, a Dark Year Before the Dawn

Dieudonné M’Bala M’Bala

Dieudonné M’Bala M’Bala

4,330 words

Like Greg, I did not have a happy 2013. The hope inspired by the Poitiers Mosque action in November 2012 was followed by a severe repression and infiltration of Identitarian groups by the “Forces of Order.” Below I try to summarize the four major stories of 2013. In this year there has been more state harassment, infiltration, and dissolution of Nationalist and New Right groups than in decades.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Responses
Print this post Print this post

Avioliittolain vastustajat & Heidegger

Venner2315 words

Suomentanut Timo Hännikäinen

English version here

Uuden avioliittolain vastustajat huutavat julki kärsimättömyyttään ja raivoaan. Jos huono laki säädetään, se voidaan aina kumota.

Luin juuri erään algerialaisen bloginpitäjän kirjoitusta. ”Oli miten oli”, hän sanoi, ”viidessätoista vuodessa islamistit nousevat valtaan ranskassa ja mitätöivät tämän lain.” Eivät varmastikaan miellyttääkseen meitä, vaan koska se on Sharian vastainen.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Island of Misfit Goys

We're All Misfits!

We’re All Misfits!

946 words

How does a thoroughly decadent man in the midst of a thoroughly decadent society react to discovering the golden thread of perennial Tradition? I, myself, was raised on a steady diet of Monsanto gruel, Hollywood garbage culture, and partisan political theater. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | 7 Responses
Print this post Print this post

Offered for Debate: 
Marriage: First & Second Class

A blushing bride at 85, Spain's Duchess of Alba weds

Seville, 2011: A blushing bride at 85, Spain’s Duchess of Alba weds

968 words

I was surprised to learn that most moderate opponents of same-sex marriage have no problem with the idea of “domestic partnerships,” which give homosexual couples many of the legal benefits of marriage. Their thinking is: “If two homosexuals wish to share their lives and fortunes and take care of one another in sickness and old age, why shouldn’t they have the legal benefits that straight couples enjoy? Just don’t call it ‘marriage.'”

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | 37 Responses
Print this post Print this post

Kontroverze „homosexuálních sňatků“

9fahrenkrog1,298 words

English original here

Jak zastánci, tak odpůrci homosexuálních sňatků sdílí společný mylný předpoklad: že legalizace homosexuálních sňatků zničí “heteronormativitu” (termín vyjadřující názor, že jen heterosexualita je normální sexuální orientace a že každé pohlaví má v životě své přirozené role). Avšak myšlenka, že změna sňatkového práva může změnit heteronomativitu je jednoduše mylná.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The “Gay Marriage” Controversy

9fahrenkrog1,539 words

Translations: Czech, Greek

Both the promoters and opponents of homosexual marriage share a common false premise: that the legalization of homosexual marriage overthrows “heteronormativity,” i.e., the idea that heterosexuality is normal and other forms of sexuality are not. But the idea that changing marriage laws can change heteronormativity is simply false.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | 76 Responses
Print this post Print this post

Os Protestos de 26 de Maio & Heidegger

Venner2437 words

English version here

Manifestantes no 26 de maio [contra a recém aprovada lei do “casamento gay” na França] berrarão em sua impaciência e ira. Uma lei infame, uma vez aprovada, sempre pode ser repelida.

Eu acabo de ouvir a um blogueiro argelino: “De qualquer maneira”, ele disse, “em 15 anos os islamistas estarão no poder na França e removerão esta lei”. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

A május 26-i tüntetés és Heidegger

Venner2401 words

Fordítás : MARTON Lajos

English version here

A május 26-i tüntetők jogosan fogják harsogni türelmetlenségüket és haragjukat. Még ha meg is szavaznak egy becstelen törvényt, azt hatályon kívül lehet helyezni.

Most hallottam egy algériai blogban (internetes napló) : « Mindenesetre, 15 éven belül Franciaországban az iszlám hívei lesznek hatalmon és megszüntetik ezt a törvényt. » Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
 • Video of the Day:

 • Kindle Subscription
 • Our Titles

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  The Lightning and the Sun

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  The Wagnerian Drama

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  An eagle with a shield soaring upwards

  The Fourth Political Theory

  The Passing of the Great Race

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  The French Revolution in San Domingo

  The Revolt Against Civilization

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Revolution from Above

  The Proclamation of London

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War