Tag Archives: homosexuality

Print this post Print this post

Η διαμάχη σχετικά με το «γάμο των ομοφυλοφίλων»

9fahrenkrog1,698 words

English original here

Μετάφραση: Α.Γ.

Οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι του ομοφυλοφιλικού γάμου έχουν από κοινού μία  εσφαλμένη αντίληψη: ότι η νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομοφυλόφιλων θα ανατρέψει την «ετεροκανονικότητα», δηλαδή την άποψη ότι η ετεροφυλοφιλία είναι φυσιολογική σε αντίθεση με τις άλλες μορφές σεξουαλικότητας που δεν είναι. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Counter-Currents Radio
Lilith Before Eve:
Jonathan Bowden on Feminism

BowdenGesture63:55 / 65 words

Transcript here

To listen in a player, click here.

To download the mp3, right-click here and choose “save link as” or “save target as.”  Read more …

Posted in Counter-Currents Radio | Also tagged , , , , , , | 3 Responses
Print this post Print this post

How Traditional Catholics Are Taking Back the Visual Culture of France, Part 1

2,296 words

Jeff Koons' Balloon Dog at Versailles, Property of François Pinault

Jeff Koons’ Balloon Dog at Versailles, Property of François Pinault

For most of my lifetime, the visual culture of France was not in dispute. It is not like in the United States, where nativity scenes were only recently ripped from the public square. Perhaps there was not a mutually accepted border, but for decades there has been a kind of line of control between all that was rooted in our culture and traditions and all garbage of the culture distorters. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Response
Print this post Print this post

The Immortal Death of Mishima

Grave_of_Yukio_Mishima

Mishima’s grave, Tama Cemetery in Fuchu, Tokyo

5,511 words

When Yukio Mishima arose on the morning of November 25th, 1970 he knew that it would be his last day on Earth. It was the deadline for completion of his novel, The Decay of the Angel, the fourth book in his tetralogy, The Sea of Fertility. He placed the completed manuscript, sealed in an envelope addressed to his publisher, on a table. Mishima had given intimations that the completion of the tetralogy would be the culmination of his life’s work. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | 3 Responses
Print this post Print this post

A God of Hate

godofhatel920 words

Westboro Baptist Church of Topeka, Kansas is probably the most infamous church in America. The typical reader might know them as the “God Hates Fags” church. WB has gained notoriety in the US by holding up outrageous signs outside funerals. Fall from Grace is a documentary on the group made up of interviews both from members and adversaries.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Pensées sur le 4 Juillet

4th-of-July-NYC-Fireworks-20123,077 words

Il y a deux semaines, nous avons célébré le 4 juillet, le plus important jour patriotique de l’Amérique. C’est un jour où nous célébrons notre force, où nous nous vantons de nos réussites, où nous nous souvenons de nos victoires, etc. Cela m’a amené à penser à la Seconde Guerre mondiale, et je vais partager quelques-unes de mes réflexions avec vous.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Welcome to the Club:
The Rise & Fall of the Männerbund in Pre-War American Pop Culture

Words: 6,364 text, 2,753 notes

denniscoverJeffrey P. Dennis
We Boys Together: Teenagers in Love Before Girl-Craziness
Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press

“I, state name here, [but everyone just repeats Stymie’s name], a member of good standing of the He-Man Woman-Haters Club, do solemnly swear to be a he-man and hate women and not play with them or touch them unless I have to and especially never fall in love and, if I do, may I die slowly and painfully and suffer for hours or until I scream bloody murder.” — The Little Rascals[1]  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | 17 Responses
Print this post Print this post

On Family

Not a family. Childless marriage, promoted here by Jewish feminist author Lauren Sandler.

Not a family. Childless marriage, promoted here by Jewish feminist author Lauren Sandler.

2,071 words

German translation here

A myth of our time is that the Western family still exists. We assume it does despite abundant evidence to the contrary. This can be accounted for by the psychological persistence of outdated experience, and a mass media that subconsciously insinuates false perceptions.

Because the image of the family exists in our collective consciousness and, in some cases, our own personal recollections of a white world, we mistakenly assume it exists in real life as well. But it does not. The family has been obliterated, shattered. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | 34 Responses
Print this post Print this post

A Tale of Two Ceremonies 
Sochi vs. London

02_07_2014_sochi_opening_ceremony_15_hd1,739 words

German translation here

Olympic opening ceremonies provide modern states with a unique opportunity to spend vast sums of taxpayer money spreading cultural propaganda via the medium of mass theater. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | 10 Responses
Print this post Print this post

The Decline of Wit into Camp 
Sour Cream:
Michael Nelson’s A Room in Chelsea Square

a-room-in-chelsea-square_med4,797 words

Anonymous (Michael Nelson)
A Room in Chelsea Square
Richmond: Valancourt Books, 2014

“Well,” said John,” I’m thought queer because I have more brains than most children. Some say I have more brains than I ought to have. You’re queer because you have more money than most people; and (some say) more than you ought to have.” — Olaf Stapledon, Odd John

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | 2 Responses
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above