Tag Archives: in Czech

Print this post Print this post

Demonstrace 26. května a Heidegger

Venner2380 words

English version here

Protestující na demostraci 26. května (proti schválení “homosexuálních sňatků” francouzskou vládou dne 23. března) budou jistě dávat hlasitě najevo svoje znechucení a vztek. Jakýkoli hanebný zákon, který byl kdy schválen, může být vždy zrušen.

Nedávno jsem poslouchal jednoho alžírského blogera. “Na každý pád budou islamisté ve Francii do 15 let u moci a tento zákon zruší,” prohlásil. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Důvody pro dobrovolnou smrt

gaul342 words

English version here

Jsem zdráv na těle i na duchu, pln lásky ke své ženě a dětem. Miluji život a nečekám, že přijde něco po něm, vyjma zachování naší rasy a myšlenek. Na sklonku svého života, kdy má francouzská, potažmo evropská otčina čelí nezměrnému nebezpečí, jsem však pocítil nutkání jednat, dokud ještě vládnu svými silami. Cítím, že je nezbytné, abych učinil oběť a rozbil tak letargii, jež nás zamořuje. Dávám vplen své ostatky za účelem protestu a položení nových základů. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Evola & Spengler

Julius_Evola837 words

English version here

“Překládal jsem z němčiny na žádost vydavatele Longanesiho… rozsáhlé a oslavované dílo Oswalda Spenglera Zánik Západu. Poskytlo mi to příležitost v úvodu specifikovat význam i hranice tohoto díla, jež si svého času vydobylo světovou slávu.” Těmito slovy uvádí Julius Evola ve své knize Pouť rumělky (str. 177) řadu kritických odstavců ke Spenglerovi.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Rozhovor s Yannem Vallériem, předsedou Jeune Bretagne, část 1

XXX_1205290692.jpg1,287 words

English original here

Mé setkání s Yannem Vallériem, šéfem identitární organizace Jeune Bretagne (Mladá Bretaň, bretonsky Breizh Yaouank), proběhlo u vodního mlýna Moulin du Chaos (více fotografií zde) v obci Huelgoat. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Jukio Mišima, Jojūrō Jasuda a fašismus, část II.

mishimapina1,853 words

English original here

6) Mišimova literatura akce

Pojďme se nyní zaměřit na styčné body Mišimovy literatury a fašismu z literárního úhlu pohledu. Pokud bychom chtěli popsat Mišimovu tvorbu jedním slovem, dozajista bychom užili termínu literatura “akce.” Zejména jeho pozdní práce se vyznačují silnými aktivistickými tendencemi. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Nietzsche pro dnešní dny

nietzsche-v2893 words

English original here

Zdá se, že byl v Itálii vzkříšen zájem o Friedricha Nietzscheho. Jedním zjevným znamením tohoto je, že nakladatelství Adelphi v Miláně vydává kritické překlady všech jeho děl; druhým, že se téměř současně objevily dvě knihy, „Nietzsche“ od Adriana Romualdia, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Guillaume Faye o Nietzschovi

Nietzsche21,876 words

English version here

Jak je pro vás Nietzsche důležitý?

Četba Nietzscheho byla výchozím bodem všech hodnot a myšlenek, které jsem později rozvinul. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Židovská mafie:
Rozhovor s Hervé Ryssenem

Ryssen4-201x300.jpg1,042 words

English original here

Následující rozhovor původně vyšel v časopise Réfléchir et Agir v září 2008, ve kterém Hervé Ryssen mluví o své knize Židovská mafie (La mafia juive, Levallois-Perret: Éditions Baskerville, 2008).

Réfléchir et Agir: Vydal jste čtvrtou knihu o židovství, čítající 400 stran. Proč další? Neřekl jste doposud všechno, co jste chtěl?

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Pan Gurdžijev

Gurdjieff13-1-241,235 words

English original here

Jedinců, kteří nám pomáhají poukázat na znepokojivou cestu, po níž se ubírá existence velké většiny lidí, je za těchto zhoršených podmínek málo a hrozí, že budou zaměňováni se šarlatány.Do této kategorie patří bez nejmenší pochybnosti „tajemný pan Gurdžijev“, tedy Georgij Ivanovič Gurdžijev (1866 – 1949). Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Úvahy o estetické a kulturní postavě dandyho, část 3

Nietzsche221,270 words

English version here

Čandalistické dekadentní figury

Existenciální krize, jež započala zhruba v polovině 18. století, vyústila v nihilismus, který Friedrich Nietzsche s odsudkem charakterizoval jako “vyčerpání života” a “znehodnocení všech hodnot”, projevující se vzrušeným neklidem a neschopností si užívat volného času. Právě tento neklid pak urychlil proces vyčerpání.  Read more …

Posted in Uncategorized | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed
 • Video of the Day:

 • Kindle Subscription
 • Our Titles

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  The Lightning and the Sun

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  An eagle with a shield soaring upwards

  A Life in the Political Wilderness

  The Fourth Political Theory

  The Passing of the Great Race

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  The Prison Notes

  It Cannot Be Stormed

  Revolution from Above

  The Proclamation of London

  Beyond Human Rights

  The WASP Question

  Can Life Prevail?

  The Jewish Strategy

  The Metaphysics of War

  A Handbook of Traditional Living

  The French Revolution in San Domingo

  The Revolt Against Civilization

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  The Path of Cinnabar

  Archeofuturism

  Tyr

  Siege

  On Being a Pagan

  The Lost Philosopher

  The Dispossessed Majority

  Might is Right

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance