Tag Archives: in Polish

Print this post Print this post

Kwestia obecności kobiet w białym nacjonalizmie

1,930 words

English original here

Istnieje pewne odwieczne pytanie: Dlaczego tak mało kobiet obecnych jest w ruchu białego nacjonalizmu?

Zanim przejdziemy do analizy tej kwestii, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest biały nacjonalizm. Istotą białego nacjonalizmu jest zachowanie biologicznej integralności białej rasy poprzez uczynienie przetrwania i rozkwitu naszej rasy najważniejszym priorytetem polityki. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Ten dawny liberalizm

eugenics_poster1999 words

English original here

Kiedy biali nacjonaliści wskazują na niezaprzeczalny fakt, że na całym białym świecie kościoły chrześcijańskie aktywnie wspierają rasową wymianę białych poprzez kolorowych imigrację i kolonizację – albo, w najlepszym wypadku, nie sprzeciwiają się jej – standardową odpowiedzą zwolenników chrześcijaństwa jest stwierdzenie, że nie powinniśmy krytykować dzisiejszych kościołów, ponieważ wieki temu kościół walczył przeciw muzułmańskiej inwazji Europy i zainspirował krucjaty, aby odzyskać Ziemię Świętą.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Rasowa religia obywatelska

civilreligion1,344 words

English original here

Na potrzeby niniejszego eseju definiuję religię jako wspólnotową praktykę czczenia świętości. Poprzez świętość niekoniecznie mam na myśli Boga, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a kwestia chrześcijańska

871 words

English original here

We współczesnym białym nacjonalizmie istnieje silna anty-chrześcijańska tendencja.

Argumentacja wygląda mniej więcej tak: chrześcijaństwo jest jedną z głównych przyczyn upadku białej rasy z dwóch powodów. Po pierwsze, daje ono Żydom uprzywilejowane miejsce w sakralnej historii ludzkości – rolę, którą wykorzystali do zdobycia dzisiaj ogromnej władzy nad nami. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Brzemię Hitlera

1,992 words

AdolfLeniEnglish original here

Adolf Hitler urodził się 20-go kwietnia 1899 r. Każdego roku, 20-go kwietnia, przez strony internetowe związane z białym nacjonalizmem w nieuchronny sposób przetacza się fala dyskusji i debat dotyczących Hitlera i jego dziedzictwa. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Radzenie sobie z holokaustem

NewRightOldRight1crop4,664 words

English original here

Wprowadzenie

Biali nacjonaliści muszą radzić sobie z holocaustem tak, jak musimy radzić sobie z całym problemem żydowskim.

Jałowym jest skupianie się tylko na obronie interesów białych i ignorowanie Żydów po prostu dlatego, że Żydzi nie odwdzięczą się za tę przysługę. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a żydowski nacjonalizm

2,428 words

English original here

Przemówienie Guillaume’a Faye’a na konferencji American Renaissance w 2006 r. było dość burzliwe. Większość ludzi słyszała o niesławnym incydencie z Michaelem Hartem.[1] Ale według mnie coś o wiele bardziej znaczącego wydarzyło się podczas wystąpienia Faye’a – coś, co później uznałem za objawienie.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Psychologia nawrócenia

William Blake, "The Conversion of Saul"

William Blake, “Nawrócenie Szawła”

1,935 words

English original here

W jaki sposób możemy nawrócić ludzi na biały nacjonalizm? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapytać samych siebie, jak sami nawróciliśmy się, a potem postąpić tak z innymi. Najbardziej naturalną metodą konwersji jest podzielenie się informacją, która nas nawróciła: informacją o biologicznych różnicach rasowych, problemach różnorodności, systematycznej dyskryminacji i oczernianiu białych, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Nasza Wina?

2,676 words

Frans Hals (1582/1583–1666), « Jeune homme tenant un crâne (Vanitas) », 1626 à 1628, huile sur toile, National Gallery, Londres

English original here

Istniejący amerykański system doprowadził dzietność białych do ujemnego poziomu, a w tym samym czasie zalał kraj szybko rozmnażającymi się kolorowymi imigrantami, zarówno legalnymi jak i nielegalnymi; system ten promuje integrację rasową, mieszanie ras, dyskryminację białych, wielokulturowość oraz kult różnorodności; oczernia osiągnięcia białych i patologizuje białą dumę oraz etnocentryzm, a tymczasem podsyca u kolorowych resentyment, roszczeniowość oraz agresję; i najwyraźniej system ten nie ma żadnych hamulców.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Czynnik moralny

Rops_Félicien_-_Pornokratès_-_1878 (1)4,314 words

English original here and here

„Człowiek n i e dąży do szczęścia; czyni to tylko Anglik.”—Nietzsche

Najważniejsze pytania metapolityki dotyczą tożsamości, moralności oraz możliwości.

Jak dowodzi Carl Schmitt, polityczność oparta jest na rozróżnieniu pomiędzy „my” a „oni”. Pytanie dotyczące tożsamości brzmi: Kim jesteśmy? Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  The Wagnerian Drama

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  An eagle with a shield soaring upwards

  The Fourth Political Theory

  The Passing of the Great Race

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  The French Revolution in San Domingo

  The Revolt Against Civilization

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Revolution from Above

  The Proclamation of London

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War