Tag Archives: in translation

Print this post Print this post

Uwagi o populizmie, elitaryzmie i demokracji

Demosthenes

2,638 words

English original here

Czy demokracja jest dobrym systemem z perspektywy rasowo świadomych białych ludzi?

1. Jeśli zarówno Stany Zjednoczone i Korea Północna określają się mianem demokracji, można bezpiecznie stwierdzić, że „demokracja” oznacza prawie wszystko i praktycznie nic. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Libertad, Determinismo, & Destino

Isis as Agathe Tyche and Osiris as Agathos Daimon in serpent form

Isis como Agathe Tyche y Osiris como Agathos Daimon en forma de serpiente

1,382 words

English original here

Tener libre albedrio significa tener verdaderas opciones de las cuales elegir. No importa que opción uno pueda elegir, uno pudo haber elegido de forma diferente. El determino significa que no tenemos dos opciones reales. Cuando uno elegí, uno no podría haber elegido de forma diferente.

Incluso si uno tiene libre albedrio, no todas las decisiones son libres. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Preguntas Planteadas Frecuentemente, Parte 1

1,558 words

English original here

Traducción por Francisco Albanese

Counter-Currents/North American New Right celebrará su segundo aniversario el lunes 11 de junio. Hemos estado el tiempo suficiente para notar ciertas interrogantes hechas frecuentemente, que comenzaré a responder esta semana. Si tienes otras preguntas que consideres que deben añadirse a esta lista, por favor envíalas como comentarios más abajo.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Preguntas Planteadas Frecuentemente, Parte 2

1,785 words

English original here

Traducción por Francisco Albanese

8. Si recomendaras un libro de la Nueva Derecha Europea, ¿cuál sería?

Si quieres leer un libro de la Nueva Derecha europea, Why We Fight: Manifesto of the European Resistance (London: Arktos, 2011) de Guillaume Faye debería ser ese libro. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Robert Stark interviewe Greg Johnson sur l’éco-fascisme

45:12 / 7,059 words

English original here

Note du Rédacteur :

treesLe texte suivant est la transcription par V. S. d’une conversation avec Robert Stark publiée pour la première fois sur le réseau Voice of Reason le 2 avril 2012 mais qui n’est plus en ligne ici. Pour l’écouter sur un lecteur, cliquez ici. Pour télécharger le MP3, faites un clic-droit ici et choisissez « save target as ». Pour souscrire à nos podcasts, cliquez ici Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Kwestia obecności kobiet w białym nacjonalizmie

1,930 words

English original here

Istnieje pewne odwieczne pytanie: Dlaczego tak mało kobiet obecnych jest w ruchu białego nacjonalizmu?

Zanim przejdziemy do analizy tej kwestii, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest biały nacjonalizm. Istotą białego nacjonalizmu jest zachowanie biologicznej integralności białej rasy poprzez uczynienie przetrwania i rozkwitu naszej rasy najważniejszym priorytetem polityki. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Ten dawny liberalizm

eugenics_poster1999 words

English original here

Kiedy biali nacjonaliści wskazują na niezaprzeczalny fakt, że na całym białym świecie kościoły chrześcijańskie aktywnie wspierają rasową wymianę białych poprzez kolorowych imigrację i kolonizację – albo, w najlepszym wypadku, nie sprzeciwiają się jej – standardową odpowiedzą zwolenników chrześcijaństwa jest stwierdzenie, że nie powinniśmy krytykować dzisiejszych kościołów, ponieważ wieki temu kościół walczył przeciw muzułmańskiej inwazji Europy i zainspirował krucjaty, aby odzyskać Ziemię Świętą.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Rasowa religia obywatelska

civilreligion1,344 words

English original here

Na potrzeby niniejszego eseju definiuję religię jako wspólnotową praktykę czczenia świętości. Poprzez świętość niekoniecznie mam na myśli Boga, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

La bandera estadounidense no es un símbolo fálico

MendingTheNation_Zoom

Despierten Americornudos, Vuestro País Los Odia

1,057  words

Traducción por A. Garrido. Enlace original aquí.

¿Quién ondea la bandera en Estados Unidos?

Todos la ondean en mítines políticos, pero las demócratas lesbianas trans-negras no ponen banderas en sus antejardines. No visten camisetas de “estos colores no huyen” ni izan mini-banderas en las antenas de sus camiones.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

La sombra sobre Innsmouth de H. P. Lovecraft

LovecraftPrize1crop

H. P. Lovecraft por Charles Krafft

2,527 words

English original here

Nota del autor:

Este ensayo está basado en la charla realizada en honor al natalicio de H. P. Lovecraft (20 de agosto de 1890) ocurrida en el encuentro de Counter-Currents en New York City el 16 de Agosto de 2015. Deseo agradecerle a todos los presentes por sus preguntas y comentarios.

La novela de H.P. Lovecraft  La sombra sobre Innsmouth, escrita en 1931 y publicada en 1936, ocurre en un aislado puerto marítimo en Massachussets llamado Innsmouth y cuenta la historia de la creación de una comunidad de híbridos raciales: Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  The Wagnerian Drama

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  An eagle with a shield soaring upwards

  The Fourth Political Theory

  The Passing of the Great Race

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  The French Revolution in San Domingo

  The Revolt Against Civilization

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Revolution from Above

  The Proclamation of London

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War