Tag Archives: liberalism

Print this post Print this post

Thoughts on the European New Right, Part 2

OwlsWindow3,744 words

Part 2 of 4

On Faustian Technology

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Thoughts on the European New Right, Part 1

cloister3,909 words

Part 1 of 4

Overview

The European New Right (ENR), born in 1968 in France, is the only school of thought that offers a comprehensive philosophical alternative to both the Left and the mainstream Right; not a political alternative or a cohesive popular movement, but a body of thought, an interpretative framework with distinctive concepts, major texts and authors pointing to a solid intellectual alternative to the establishment. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Prichádzajúca epidémia pedofilných znásilnení

From the (((Saatchi))) collection

From the (((Saatchi))) collection

1,178 words

English original here

Prvýkrát som mal túto esej načrtnutú v júni 2012, potom čo som si prečítal článok na CNN od židovského homosexuála Jamesa Cantora s názvom “Zaslúžia si pedofili pochopenie?” Cantor v ňom argumentuje, že pedofili by nemali byť morálne odsúdení ako ľudia, ktorí zlyhali v tom urobiť správnu vec, ale ľutovaní ako ľudia, ktorí sa narodili s abnormálnym mozgom.

Avšak pedofília nie je iba obyčajná sexuálna preferencia. Nejde o nejakú výstrednejšiu záležitosť, ktorú môžu robiť dospelí ľudia s ich konsenzom za zatvorenými dverami. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Raciale burgerreligie

civilreligion1,525 words

Vertaald door Otharus; English original here

Voor dit betoog definieer ik religie als het gemeenschappelijk in ere houden van het heilige. Het heilige hoeft niet te verwijzen naar een God, goden of andere opperwezens, immanent of transcendent. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Rassische Zivilreligion

civilreligion1,496 words

Übersetzt von Zippelmütz, English original here

Für meinen Zweck werde ich Religion als gemeinschaftliche Praxis zur Ehrung des Heiligen definieren. Mit dem Heiligen meine ich nicht notwendig einen Gott oder Götter oder irgendwelche übernatürlichen Wesen, ob immanent oder transzendent. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Mõtisklusi Carl Schmitti „Poliitilise mõiste“ üle

Carl Schmitt, 1888–1985

Carl Schmitt, 1888–1985

1,666 words

English original here

„Miks me ei saa kõik sõbrad olla?“ – Rodney King

Carl Schmitti lühike raamat „Poliitilise mõiste“ („Der Begriff des Politischen“, 1932 [eesti keeles 2002]) on üks 20. sajandi poliitilise filosoofia kõige olulisemaid teoseid.

„Poliitilise mõiste“ sihib poliitika kaitsmisele poliitika kaotamise utopistliku kire eest. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Rassiline tsiviilreligioon

civilreligion1,149 words

English original here

Siinkohal defineerin ma religiooni kui pühaduse austamise ühiskondlikku praktikat. Pühaduse all ei mõtle ma tingimata Jumalat, jumalaid või teisi üleloomulikke olendeid, olgu immanentseid või transtsendentseid. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Refleksje nad Pojęciem polityczności Carla Schmitta

Carl Schmitt, 1888–1985

1,935 words

English original here

„Czy możemy się po prostu dogadać?” — Rodney King

Krótka książka Carla Schmitta Pojęcie polityczności (1932) jest jednym z najważniejszych dzieł dwudziestowiecznej filozofii politycznej[1].

Głównym celem Pojęcia polityczności jest obrona polityki przed utopijnymi próbami jej porzucenia. Anty-polityczny utopizm zawiera wszystkie formy liberalizmu, jak również międzynarodowego socjalizmu, globalnego kapitalizmu, anarchizmu oraz pacyfizmu: Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Ten dawny liberalizm

eugenics_poster1999 words

English original here

Kiedy biali nacjonaliści wskazują na niezaprzeczalny fakt, że na całym białym świecie kościoły chrześcijańskie aktywnie wspierają rasową wymianę białych poprzez kolorowych imigrację i kolonizację – albo, w najlepszym wypadku, nie sprzeciwiają się jej – standardową odpowiedzą zwolenników chrześcijaństwa jest stwierdzenie, że nie powinniśmy krytykować dzisiejszych kościołów, ponieważ wieki temu kościół walczył przeciw muzułmańskiej inwazji Europy i zainspirował krucjaty, aby odzyskać Ziemię Świętą.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Rasowa religia obywatelska

civilreligion1,344 words

English original here

Na potrzeby niniejszego eseju definiuję religię jako wspólnotową praktykę czczenia świętości. Poprzez świętość niekoniecznie mam na myśli Boga, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above