Tag Archives: living well

Print this post Print this post

Ελευθερία, Αιτιοκρατία και Πεπρωμένο

eleu8eriboulisi1,352 words

English original here

Μετάφραση/απόδοση, για το Ιδεάπολις, του Νίκου Καρατουλιώτη

Ελεύθερη βούληση σημαίνει ότι έχεις να διαλέξεις μεταξύ πραγματικών επιλογών. Δεν έχει σημασία τι επιλογή θα κάνει κάποιος, ο καθένας μπορεί να επιλέξει διαφορετικά. Αιτιοκρατία (ντετερμινισμός) σημαίνει ότι δεν έχουμε πραγματικές επιλογές. Όταν κάποιος επιλέξει, δεν θα μπορούσε να έχει επιλέξει αλλιώς.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

White Men Wanted

RedheadBanner866 words

German translation here

Meeting up with Nationalist types can often be a bit of a ‘downer’. A recurring complaint is that mixed-race babies seem to be everywhere and white women have been brainwashed into chasing black men to the exclusion of men of their own race.

I am notoriously positive and optimistic about things in general, but am I naive?  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Über die Sterblichkeit

DeathBarcelona2,042 words

English original here

Es wird der Tag kommen, an dem du sterben wirst.

Der LKW auf der Gegenfahrbahn wird ins Rutschen geraten und die Motorhaube deines Autos zerdrücken und dich zu Brei zerschmettern.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Holiday Special 
It’s Time to STOP Shopping for Christmas

1,025 words

junkwreathDanish translation here

Author’s Note:

Since some US retailers are now actually starting “Black Friday” sales on Thanksgiving Thursday, I am running this today.

Even though I am an unbeliever, the Christmas season is my favorite time of the year. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

On Mortality

DeathBarcelona2,012 words

German translation here

There will come a day when you will die.

The truck driving in the opposite lane will skid and crush the hood of your car, smashing you to a pulp.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

A Brief Theology of Egoism

Confessions1,147 words

Trevor Blake
Confessions of a Failed Egoist, and Other Essays
Baltimore: Underworld Amusements, 2014

Fred Wilkes
The Gospel According to Malfew Seklew: and Other Writings By and About Sirfessor Wilkesbarre
Ed. Kevin I. Slaughter, Introduction by Trevor Blake
Baltimore: Underworld Amusements, 2014  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Dreamstreets:
A Journey through Britain’s Village Utopias

yallop1,319 words

Jacqueline Yallop
Dreamstreets: A Journey Through Britain’s Village Utopias
London: Jonathan Cape, 2015

Dreamstreets tells the story of various ‘model villages’ that were built during the industrial revolution and beyond but it also tells a wider history of Britain through the nineteenth century. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Я — личность всемирно-исторического масштаба

Franz von Stuck, "The Spirit of Victory"

Franz von Stuck, “The Spirit of Victory”

2,014 words

English original here

Пер. с англ. Георгия Тишинского.

Как-то ночью я осознал, что не могу вспомнить такого времени, когда бы я не считал себя творцом истории. У меня всегда было непоколебимое убеждение в том, что я — человек судьбы (если быть точным — человек судьбы, приключений и романтики). Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Libertad, Determinismo, & Destino

Isis as Agathe Tyche and Osiris as Agathos Daimon in serpent form

Isis como Agathe Tyche y Osiris como Agathos Daimon en forma de serpiente

1,382 words

English original here

Tener libre albedrio significa tener verdaderas opciones de las cuales elegir. No importa que opción uno pueda elegir, uno pudo haber elegido de forma diferente. El determino significa que no tenemos dos opciones reales. Cuando uno elegí, uno no podría haber elegido de forma diferente.

Incluso si uno tiene libre albedrio, no todas las decisiones son libres. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Dispatch Two
How We Got Here & How You Can Too

2,065 words

NWLandscapeThe world won’t change for us; we have to force that change upon it. Changing the world isn’t for the weak of spirit—there is no time left for people who want to think about what needs to be done; there is no time left to sympathize and pat the hands of people who say “I’d love to, but . . .”;  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above