Tag Archives: philosophy of history

Print this post Print this post

Γιατί να διαβάζ˙ουμε Χέγκελ;

HegelAbsolut4,494 words

English original here

Μετάφραση Α.Γ

Ο Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγκελ (Georg Willhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) άσκησε τεράστια επίδραση στο σύγχρονο κόσμο, όχι μόνο στην ιστορία των ιδεών αλλά και στο πεδίο της πολιτικής. Πόσο μεγάλη επίδραση; Χωρίς τον Χέγκελ δεν θα υπήρχε ο Μαρξ˙ χωρίς τον Μαρξ δεν θα υπήρχε ο Λένιν, ούτε ο Μάο, ο Κάστρο, ούτε ο Πολ Ποτ. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Why Read Hegel?
Notes on the “End of History”

HegelAbsolut4,295 words

Translations: Greek, Spanish

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) has had a tremendous influence on the modern world, not only in the history of ideas, but in the political realm as well. How big an influence? Without Hegel, there would have been no Marx; without Marx, no Lenin, no Mao, no Castro, no Pol Pot. Now, reflect just a moment on the difference the Communism has made in the modern world, even in non-Communist countries, whose policies were deeply motivated by the desire to defeat Communism.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | 18 Responses
Print this post Print this post

Karl Jaspers, l’Age Axial, et une Histoire Commune pour l’humanité

Karl Jaspers, 1883–1969

Karl Jaspers, 1883–1969

3,106 words

English original here

Du XIXe siècle jusqu’aux années 1960 et 1970, les livres de l’Histoire Mondiale reconnaissaient les divers accomplissements de toutes les civilisations dans le monde, mais la plupart des auteurs et des enseignants prenaient comme allant de soi le fait que les Européens méritaient plus d’attention en particulier au vu de leur influence incontestable Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Orientaciones

FascesMonument9,315 words

English translation here

Nota del Traductor:

Hace 35 años leímos por primera vez “Orientamenti” en versión italiana, cuando nuestro dominio sobre esta lengua era todavía mínimo, publicada por el Centro Studi Ordine Nuovo(1). Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Orientations

FascesMonument8,046 words

Translated by Cologero; Spanish translation here

I

It is useless to create illusions with the pipe dream of any optimism whatsoever: we find ourselves today at the end of a cycle. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Response
Print this post Print this post

Oswald Spengler & the Faustian Soul of the West, Part 2

Apollos3,121 words

Part 2 of 2

Kant and the “Unsocial Sociability” of Humans

I ended Part 1 asking who are these characters with proud aristocratic souls Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Responses
Print this post Print this post

Archäofuturistische Fiktion 
Frank Herberts Dune

1,248 words

DuneFirstEditionEnglish original here

Wenn Science-Fiction typischerweise „progressiv“ und Fantasy-Literatur „rückwärtsgewandt“ ist, dann brauchen wir eine dritte Kategorie für die sechs Dune-Bücher von Frank Herbert (1920-1986) – gar nicht zu reden von George Lucas’ sechs Star Wars-Filmen –, die futuristische Sci-Fi-Elemente mit den archaischen Werten und magischen Welten der Fantasy verbinden.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Response
Print this post Print this post

Karl Jaspers, the Axial Age, & a Common History for Humanity

Karl Jaspers, 1883–1969

Karl Jaspers, 1883–1969

2,847 words

French translation here

From the nineteenth century through the 1960s and ’70s, World History books did recognize the varying accomplishments of all civilizations in the world, but most authors and teachers took for granted the fact that Europeans deserved more attention particularly in view of their irrefutable influence on the rest of the world after their discovery of the Americas, development of modern science and global spread of modern technology.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | 5 Responses
Print this post Print this post

Making Sense of Heidegger

SheehanCover29,864 words

Spanish translation here

Thomas Sheehan
Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift
New York: Rowman & Littlefield, 2014

Making sense of Heidegger just got a whole lot easier.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Responses
Print this post Print this post

The Revolutionary Conservative Critique of Oswald Spengler

Oswald Spengler

Oswald Spengler

2,727 words

Oswald Spengler is by now well-known as one of the major thinkers of the German Conservative Revolution of the early 20th Century. In fact, he is frequently cited as having been one of the most determining intellectual influences on German Conservatism of the interwar period – along with Arthur Moeller van den Bruck and Ernst Jünger – to the point where his cultural pessimist philosophy is seen to be representative of Revolutionary Conservative views in general (although in reality most Revolutionary Conservatives held more optimistic views).[1]  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above