Tag Archives: white nationalism

Print this post Print this post

Χριστιανισμός και ευρωπαϊκή ταυτότητα

StGeorgeGreek1,316 words

English original here

Μετάφραση/απόδοση, για το Ιδεάπολις, του Νίκου Καρατουλιώτη

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Ουκρανική Κρίση:
Παίρνοντας το μέρος μας

UkraineGreek1,761 words

English original here

μετάφραση του Α. Γ.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

2015: The Year in White Nationalism

Still_Life_with_Fruit_and_Champagne1,287 words

German translation here

2015 was a very good year for White Nationalism, European ethnonationalism, and allied movements, and I have every reason to hope that 2016 will be even better.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Responses
Print this post Print this post

An American Son

4,059 words

Fireworks-kidTony: The morning of the day I got sick, I been thinking. It’s good to be in something from the ground floor. I came in too late for that, I know. But lately, I’m getting the feeling that I came in at the end. The best is over.

Dr. Melfi: Many Americans, I think, feel that way.

Tony: I think about my father. He never reached the heights like me. But in a lotta ways he had it better. He had his people. They had their standards. They had pride. Today, whadda we got?

The Sopranos, Episode 1, “Pilot”  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | 15 Responses
Print this post Print this post

Le nettoyage au ralenti

2,910 words

ExitDoorEnglish original here

Les Nationalistes Blancs pensent que notre race s’éteindra si nous ne créons pas des patries blanches homogènes où les gens de notre peuple pourront se reproduire et accomplir leur destin, sans subir l’interférence d’autres races. Pourtant même les Blancs qui trouvent cette idée séduisante pensent que la création réelle de patries blanches serait impossible ou immorale. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Counter-Currents Radio
Greg Johnson Interviews Kevin MacDonald on Trump, 2015, & the Next Current Year

macdonald257:53 / 216 words

Greg Johnson interviews Kevin MacDonald about the Donald Trump candidacy and other significant events in 2015, his hopes and predictions for 2016, and his work-in-progress on the nature of the European mind. Transcript here.

To listen in a player, click hereRead more …

Posted in Counter-Currents Radio | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Responses
Print this post Print this post

Greg Johnson Interviews Vox Day (Transcript)

VoxCuckservative11,108 words

Editor’s Note:

This is the transcript by V.S. of Greg Johnson’s interview with Vox Day on his new book Cuckservative: How “Conservatives” Betrayed America co-authored with John Red Eagle. To listen to the audio in a player, click here. To download the mp3, right-click here and choose “save link as” or “save target as.” To subscribe to our podcasts, click here.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Responses
Print this post Print this post

Biely nacionalizmus na západnom pobreží

Jack London

1,160 words

English original here

Pred pár rokmi sa istá mladá žena vydala na cestu z Alabamy až do Kalifornie, kde ju čakalo štúdium na univerzite. V tom čase jej strýko povedal príbeh o tom, ako vlastne vznikla Kalifornia. Ako iste viete, Amerika bola osídlená ľuďmi, ktorí sa rozhodli nevrátiť do Európy. Boli medzi nimi náboženskí fanatici, zlodeji koní, utečenci pred spravodlivosťou, hľadači zlata, či ničím neviazaní dobrodruhovia. Postupne títo ľudia osídlili východné pobrežie, ale nie všetci našli to, čo hľadali a preto sa rozhodli ísť ďalej smerom na západ a usadiť sa tam. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Kresťanská otázka v bielom nacionalizme

884 words

English original here

V súčasnom bielom nacionalizme sa možno stretnúť s výraznými antikresťanskými tendenciami, pričom často počuť argument, že kresťanstvo je jedným z primárnych dôvodov úpadku bielej rasy. Je tomu tak z dvoch dôvodov:

Za prvé, dáva Židom privilegované miesto v posvätnej histórii ľudstva, rolu, ktorá im dopomohla k získaniu dnešného obrovského vplyvu.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Biela hrdosť a biela vina

“Light” by Fidus

1,153 words

English original here

V Spojených štátoch a vo väčšine bieleho sveta bude dnes každému dieťaťu dosť starému na to, aby rozumelo jazyku, povedané, že by malo cítiť vinu za zločiny svojich predkov. Vinu pre obsadenie, dobývanie, zotročovanie a zabíjanie nebielych na celom svete… A ako bonus vinu za odhadzovanie odpadkov. Vinu nie iba pre svoje vlastné zločiny, ale pre zločiny iných ľudí rovnakej rasy.

Ale bude mu tiež povedané, že by nemalo pociťovať žiadnu hrdosť na úžasné výdobytky jeho rasy. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above