Print this post Print this post

Årsagerne til en Frivillig Død

gaul392 words

English version here

Jeg er frisk i både krop og sjæl og fyldt af kærlighed til min kone og børn. Jeg elsker livet og har intet håb om et efterliv, udover min races- og mit sinds overlevelse. Men i mit livs efterår, foran de store farer mit franske og europæiske fædreland står overfor, føler jeg behov for at handle, mens jeg stadig er i stand til det. Jeg tror, det er nødvendigt at ofre mig selv til at bryde med den apati, som plager os. Jeg ofrer hvad liv der stadig er i mig for at protestere og for at vise en grundlæggende modstand. Jeg valgte et meget symbolsk sted, Notre Dame katedralen i Paris, som jeg respekterer og beundrer. Hun blev bygget af mine geniale forfædre på stedet, hvor antikke sekter havde haft bedesteder, der vækker minder om vores rækkevidde langt tilbage i historiens rødder.

Mens mange gør sig til slaver af deres liv, legemliggør min handling en viljens etik. Jeg overgiver mig til døden for at vække de sovende sind. Jeg gør oprør mod skæbnen. Jeg gør oprør mod sjælens giftstoffer og de indtrængende individers vilje til at ødelægge vores dybt forankrede identitet, ødelægge familien og grundlaget for vores mange tusindårige tradition. Ligesom jeg går ind for alle folks identitet i deres hjemlande, angriber jeg den forbrydelse, det er at udskifte vores eget folk.

Den fremherskende diskurs kan ikke længere skjule sit giftige hylkeri. Europæerne må drage konsekvenserne. Da vi ikke har nogen bindende og identitetsskabende religion, må vi trække på vores kollektive hukommelse, der strækker sig tilbage til Homer, en samling af alle de værdier, som vores fremtidige genfødsel vil blive grundlagt af, når vi bryder med den metafysiske ubegrænsing, der er den ødelæggende kilde til alle moderne udskejelser.

Undskyld til alle, der vil lide ved min død, først og fremmest min kone, mine børn og mine børnebørn, samt mine venner og tilhængere. Men jeg tvivler ikke på, at de vil forstå betydningen af mine handinger, når chokket og smerten er væk, og at deres sorg vil blive forvandlet til stolthed. Jeg håber, at de vil holde sammen. De vil i mine seneste skriverier finde forventningerne og forklaringen for mine handlinger.

Note

For mere information, kan man gå til min forlægger, Pierre-Guillaume Roux. Han blev ikke informeret om min beslutning, men han har kendt mig i lang tid.

 

If you enjoyed this piece, and wish to encourage more like it, give a tip through Paypal. You can earmark your tip directly to the author or translator, or you can put it in a general fund. (Be sure to specify which in the "Add special instructions to seller" box at Paypal.)
This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Both comments and trackbacks are currently closed.
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above