Print this post Print this post

Důvody pro dobrovolnou smrt

gaul342 words

English version here

Jsem zdráv na těle i na duchu, pln lásky ke své ženě a dětem. Miluji život a nečekám, že přijde něco po něm, vyjma zachování naší rasy a myšlenek. Na sklonku svého života, kdy má francouzská, potažmo evropská otčina čelí nezměrnému nebezpečí, jsem však pocítil nutkání jednat, dokud ještě vládnu svými silami. Cítím, že je nezbytné, abych učinil oběť a rozbil tak letargii, jež nás zamořuje. Dávám vplen své ostatky za účelem protestu a položení nových základů. K tomuto svému činu jsem si vybral vysoce symbolické místo, pařížskou katedrálu Notre Dame, jejíž majestátnost jsem vždy obdivoval a ctil. Byla vybudována v důsledku génia mých předků na místě, kde byly uctívány staré předkřesťanské kulty, jež v nás vyvolávají představu o našem prapůvodu.

Ačkoli mnozí muži prožijí svůj život v otroctví, mé gesto je zosobněním etiky vůle. Kráčím v ústrety smrti, abych probudil spící svědomí. Rebeluji proti osudu. Protestuji proti nákaze ducha a touhám agresivních jedinců po zničení úhelných bodů naší civilizace včetně institutu rodiny, intimního jádra naší tisíce let staré civilizace. Tím, že bráním identitu všech národů v jejich domovinách, zároveň protestuji proti zločinu v podobě plánovaného vytlačení našich krajanů z naší země.
Panující diskurs nemůže zakrýt své jedovaté vedlejší účinky, a Evropané musí nést jejich důsledky. Postrádajíce identitární náboženství, jež by nás spojovalo, sdílíme společnou paměť, odvíjející se již od doby Homérovy, představující soubor všech hodnot, na jejichž základě dojde k našemu znovuzrození, až skoncujeme s metafyzikou neomezeného, zlověstným to zdrojem všech moderních poklesků.

Předem se omlouvám všem, kteří mým odchodem budou trpět, v první řadě samozřejmě své manželce, dětem, vnoučatům, dále pak svým přátelům a následovníkům. Nepochybuji však, že až veškerá bolest a šok pominou, uvědomí si smysl mého gesta a smutek v jejich srdcích bude nahrazen hrdostí. Doufám, že všichni společně tento okamžik přestojí. V mých posledních textech mohou všichni najít náznaky mého úmyslu a vysvětlení mých kroků.

Poznámka:

S případnými dotazy je možno se obrátit na mého vydavatele Pierre-Guillaume de Rouxe. O mém rozhodnutí nebyl předem informován, známe se však již dlouhou dobu.

Source: http://deliandiver.org/2013/05/duvody-pro-dobrovolnou-smrt.html

 

Related

If you enjoyed this piece, and wish to encourage more like it, give a tip through Paypal. You can earmark your tip directly to the author or translator, or you can put it in a general fund. (Be sure to specify which in the "Add special instructions to seller" box at Paypal.)
This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Both comments and trackbacks are currently closed.
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  Siege

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Prison Notes

  Standardbearers

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories