Monthly Archives: June 2013

Print this post Print this post

Christopher Dorner, Robert Jay Mathews a síla Mýtu

Robert Jay Mathews

Robert Jay Mathews

2,411 words

English original here

Dva muži pozvedli zbraně proti systému. Oba tvrdí, že ke svému jednání byli přinuceni okolnostmi. Oba podnikli násilné akty proti lidem neevropského původu. Oba své činy považují za akty politické války. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Rasová válka a zhroucení Systému

Double-decker606 words

English version here

Více než aktuální zamyšlení Pierre Viala, ve světle událostí ve Stockholmu, o selhání multikulturalismu a nadcházející rasové válce v Evropě

Hořící budovy, vyrabované obchody a obchodní centra, ulice zasypané odpadky, ohořelé vraky autobusů a automobilů, včetně těch policejních. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Pocta Dominique Vennerovi

dominique-venner-crop499 words

English version here

Sebevražda Dominique Vennera dne 21. května v katedrále Notre Dame. Marine Le Pen se tomuto gestu procitnutí vědomí poklonila – což se může zdát překvapivé, nicméně jí to slouží ke cti. Již následující den se pokusily pošpinit jeho památku polonahé členky sdružení Femen, což je skupina feministických štěnic. Na jejich plochých hrudích stálo “Ať fašismus shoří v pekle.” Je to již podruhé, kdy tyto nahé poběhlice beztrestně řádily v katedrále, a to i přes bezpečnostní kontrolu u vchodu. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Guillaume Faye a boj o Evropu

fayebattle1,172 words

English original here

Guillaume Faye je významným myslitelem a teoretikem francouzské Nové pravice. Jeho reputace vizionáře a ikonoklasta vyvolala celosvětový zájem o jeho díla dlouho předtím, než byly první tituly přeloženy z francouzštiny do dalších jazyků. Michael O´Meara si získal vděčnost řady lidí tím, že Fayeho spisy překládá do angličtiny a uvádí je do anglicky mluvícího prostředí – a i dále, jelikož angličtina je lingua franca současnoti.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Kontroverze „homosexuálních sňatků“

9fahrenkrog1,298 words

English original here

Jak zastánci, tak odpůrci homosexuálních sňatků sdílí společný mylný předpoklad: že legalizace homosexuálních sňatků zničí “heteronormativitu” (termín vyjadřující názor, že jen heterosexualita je normální sexuální orientace a že každé pohlaví má v životě své přirozené role). Avšak myšlenka, že změna sňatkového práva může změnit heteronomativitu je jednoduše mylná.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Leni Riefenstahl’s Lost Film: Victory of Faith (1933)

DVD Cover2,015 words

German filmmaker Leni Riefenstahl’s Triumph of the Will (1935-German), about the 1934 Nuremberg Party rally, is one of the most famous documentary films ever made. Virtually unknown is her first-ever documentary, a comparable film about the 1933 Party rally, Victory of Faith (Der Sieg des Glaubens) (1933-German). It was lost between 1934, when Hitler ordered all prints destroyed, and the 1990s, when a surviving copy was discovered in Great Britain.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The “Gay Marriage” Controversy

9fahrenkrog1,544 words

Translations: Czech, FrenchGreek, Spanish

Both the promoters and opponents of homosexual marriage share a common false premise: that the legalization of homosexual marriage overthrows “heteronormativity,” i.e., the idea that heterosexuality is normal and other forms of sexuality are not. But the idea that changing marriage laws can change heteronormativity is simply false.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Curing Crank Cuckoldry

end-nigh1,052 words

“Crank Cuckoldry” is the single greatest obstacle to getting any authentically tribal and traditional opposition to multiculturalism and modernity off the ground. I’m not talking about the “cranks” who merely make us look bad, scaring off new recruits and hobbling advocacy. That may be a problem, but that’s a rounding error compared to the less obvious and more insidious ways the more virulent cranks paralyze our work and impede all attempts to unify against our enemies.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Paintings of Harold Arthur McNeill

Harold Arthur McNeill and his familiar Tharsis

448 words

Harold Arthur McNeill, born February 15th 1960, is an artist, poet, designer, and bookbinder living in Washington state. I first encountered his work in 2002 on the cover of the limited hardcover edition of Julius Evola’s Men Among the Ruins (Waterbury Center, Vt.: Dominion Press, 2002). I have used a number of his mordant and funny graphics at Counter-Currents. (See the “You may also like . . .” links at the bottom of this page. Click here to view his Facebook graphics gallery. Click here to view his website.) Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Lovecraftian Art of Harold Arthur McNeill

155 words

H. P. Lovecraft is not just an inspiration to writers but also to visual artists who wish to translate his uncanny and sometimes elusive descriptions into visible realities. Harold Arthur McNeill is one of my favorite Lovecraftian artists. This portfolio of his paintings, drawings, sculptures, graphics, and book-bindings will show you why.

Mr. McNeill makes his living from his art, so if you like his work, please contact him at [email protected] to arrange a purchase or a commission.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance