Print this post Print this post

Jonathan Bowden o filmu Umučení Krista

passion6496 words

English original here

Jen málo filmů se dostalo pod takovou palbu kritiky jako Gibsonovo Umučení Krista (The Passion of the Christ2004), ale přesto – když jsem se naposled díval –  pronikl mezi desítku finančně nejúspěšnějších filmů všech dob. Ohromný celosvětový úspěch mezi křesťany opravdu vedl k částečnému zmírnění zpola kooordinováného útoku na film. Nic neinspiruje úspěch jako úspěch a vzpomínám si, jak mě pobavilo, když jsem na vrcholku hysterie pozoroval autobus šinoucí se napříč mým městem s obří reklamou na Gibsonovo Umučení. Co ovšem říct o filmu samém?

Umučení Krista je vysoce umělecký a metafyzický film vytvořený z ultrakatolické perspektivy. V roli režiséra prokazuje Mel Gibson působivou míru originality a smysl pro estetično – to je zjevné v každém detailu. I barevná paleta větší části filmu má okrový nádech připomínající raně renesanční mistry jako byli Giotto a Cimabue.
Některé scény působí obzvlášť intenzivně: útok havranů na zloděje, ukřižované zároveň s Kristem; Šimon, nucený nést Kříž namísto Spasitele; zobrazení Ďábla – Satana jako androgynní vyholené supermodelky pak nepochybně vejde do historie kinematografie jako jedna z nejznepokojivějších inovací.

Za zmínku stojí odlišná reakce na její vzhled v Itálii oproti jiným zemím. Každopádně si zkuste představit Lady Gaga jako Mefistofela v Goethově Faustovi a to pomyšlení zamrazí.

Ve vysokém křesťanském umění má umělec volnou ruku při zobrazení ďábelského, protože to se nachází mimo hlavní dění nebo očekávání lidské nedokonalosti. Čím perverznější zobrazení, tím je esteticky více odhalující – alespoň podle této teorie.

Další ze zajímavějších, obzvlášť v Evropě zaznívajících, připomínek k filmu je jeho údajný krvežíznivý  sadomasochistický obsah, který ho degraduje na úroveň slasheru v biblických kulisách. Zobrazené násilí však není samoúčelné a odpovídá doslovnému zobrazení evangelia. Během úvodní téměř hodiny se mimo strkanic v Zahradě nedočkáme vůbec žádného násilí.

To pasuje i k velmi pozitivnímu zobrazení Římanů v celém díle. Člověk si uvědomí, proč se Gibsonovo vyznání jmenuje římský katolicismus. Bulharský herec v roli Piláta (k nerozeznání podobný Mussolinimu) ho představuje, jako – řečeno s Nietzschem – skutečného hrdinu Nového zákona. Což je v souladu s Gibsonovou představou – která je celým nosným tématem filmu – že Kristova výjimečná morálka (v originále „moral arc“. Pravděpodobně narážka na výrok Theodora Parkera, respektive plagiátora Martina L. Kinga – pozn. DP)  či výchozí bod souvisí s faktem, že není „Člověk“ (sic).

Na adresu tzv. „antisemitismu“ nemám co říct. Film není ani náznakem antisemitský – jde o tradicionalistický umělecký film v duchu vysoké katolické kultury se vším, co z toho vyplývá. Rozhodně ale nejde o filosemitský kousek. Tzv. skandál spojený s uvedením filmu jen ukazuje na nutnost konfrontovat a postavit se polooficiální cenzuře a obecné přecitlivělosti.

Gibson se skutečně nedopustil ničeho urážlivého – dokonce i četné užívání latiny lze z klasicizující perspektivy považovat pouze za prvek na efekt. Nic víc.

Doporučuji tento film znovu shlédnout na DVD, nyní, když rozruch kolem něj definitivně utichl. Myslím, že Gibsonovo Umučení Krista lze chápat jako další oltářní tabulku, à la Grünewald, k Olympii Leni Riefenstahlové. K Olympii, nikoli Triumfu vůle. Je zde jemný rozdíl . . .

Source: http://deliandiver.org/2014/04/jonathan-bowden-o-filmu-umuceni-krista.html

 

If you enjoyed this piece, and wish to encourage more like it, give a tip through Paypal. You can earmark your tip directly to the author or translator, or you can put it in a general fund. (Be sure to specify which in the "Add special instructions to seller" box at Paypal.)
This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , . Both comments and trackbacks are currently closed.
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above