Monthly Archives: August 2015

Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a kwestia chrześcijańska

871 words

English original here

We współczesnym białym nacjonalizmie istnieje silna anty-chrześcijańska tendencja.

Argumentacja wygląda mniej więcej tak: chrześcijaństwo jest jedną z głównych przyczyn upadku białej rasy z dwóch powodów. Po pierwsze, daje ono Żydom uprzywilejowane miejsce w sakralnej historii ludzkości – rolę, którą wykorzystali do zdobycia dzisiaj ogromnej władzy nad nami. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Brzemię Hitlera

1,992 words

AdolfLeniEnglish original here

Adolf Hitler urodził się 20-go kwietnia 1899 r. Każdego roku, 20-go kwietnia, przez strony internetowe związane z białym nacjonalizmem w nieuchronny sposób przetacza się fala dyskusji i debat dotyczących Hitlera i jego dziedzictwa. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Radzenie sobie z holokaustem

NewRightOldRight1crop4,664 words

English original here

Wprowadzenie

Biali nacjonaliści muszą radzić sobie z holocaustem tak, jak musimy radzić sobie z całym problemem żydowskim.

Jałowym jest skupianie się tylko na obronie interesów białych i ignorowanie Żydów po prostu dlatego, że Żydzi nie odwdzięczą się za tę przysługę. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a żydowski nacjonalizm

2,428 words

English original here

Przemówienie Guillaume’a Faye’a na konferencji American Renaissance w 2006 r. było dość burzliwe. Większość ludzi słyszała o niesławnym incydencie z Michaelem Hartem.[1] Ale według mnie coś o wiele bardziej znaczącego wydarzyło się podczas wystąpienia Faye’a – coś, co później uznałem za objawienie.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Alex Jones contra David Duke: Algunas ideas

Alex Jones

Alex Jones

1,461 words

English original here

Durante años Alex Jones ha sido criticado como un spin artista que salta a través de aros y evita hablar sobre Sionismo y poder judío. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Operation Nemesis de Eric Bogosian

Eric-Bogosian-big1,707 words

English original here

Eric Bogosian
Operation Nemesis: The Assassination Plot that Avenged the Armenian Genocide
New York: Little Brown, 2015  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

From the Editor 
On Last Week’s Site Outage

panic-button328 words

On August 22 and 23, I began to notice that parts of Counter-Currents were breaking: inventory was not being updated after sales, the print option disappeared, etc. Then, on Monday, the website went offline. Naturally, I panicked.

Admit it, some of you did too. Read more …

Posted in news item | Tagged , | Comments closed
Print this post Print this post

Lars von Trier’s The Idiots

2,940 words

TheIdiotsI (Minor Spoilers)

The Idiots (Idioterne) is not an accessible film, and neither is it is easy to digest. The sexual content is so extreme that The Idiots is rated the same as any pornographic film in the United Kingdom, Spain, Australia, Norway, and several others. The depiction of mentally disabled individuals, both real and those merely acting as such, is alarming and controversial. During the screening at the Cannes Film Festival in 1998, film critic Mark Kermode was removed from the venue for exclaiming, ‘Il est merde!’ Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

For My Legionaries

Legionaries-500x8002,387 words

Corneliu Zelea Codreanu
For My Legionaries
Introduction by Kerry Bolton; Historical Overview by Lucian Tudor; with new appendices and photographs.
London: Black House Publishing, 2015

I’d like to make some comments on Codreanu’s For My Legionaries, now available in a new edition, with added background information and new photos. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Aleister Crowley jako teoretyk polityki 

charles_krafft_aliester_crowley_bust_far44,640 words

English original here and here

Aleister Crowley (1875–1947), samozwańcza „Wielka Bestia 666” stał się postacią na trwale obecną zarówno w środowiskach okultystycznych jak i we współczesnej kulturze popularnej. Jedni wychwalają go jako filozofa, maga i proroka. Przez innych jest potępiany jako zdeprawowany egomaniak. W większości wypadków postrzega się go przez pryzmat jego ekscentrycznych, nierzadko szokujących zachowań.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance