Print this post Print this post

Tradiţie şi Revoluţie

Roman_Eagle556 words

English version here

Pentru ce luptăm noi? Orice soldat politic trebuie să-şi pună această întrebare. Cu toate că poate părea contradictoriu, suntem înclinaţi în a răspunde că luptăm pentru Tradiţie şi Revoluţie.

Tradiţia 

În primul rând, nu ar trebui confundată Tradiţia cu tradiţiile, adică cu cutumele şi obiceiurile.

Tradiţia indică ansamblul cunoştinţelor de ordin înalt despre Dasein şi manifestările sale în lume, aşa cum le-am moştenit de la generaţiile anterioare. Ea nu aparţine acelora ce ne sunt date în spaţiu şi timp, ci acelora ce sunt esenţiale. Ea admite o varietate de forme, de tradiţii, rămânând în acelaşi timp una în esenţă. Nu ar trebui să fie confundată cu o singură tradiţie religioasă, pentru că ea acoperă totalitatea activităţilor omeneşti: politice, economice, sociale, etc…

Urmându-i pe Joseph de Maistre, Fabre d’Olivet şi în special Rene Guenon, Julius Evola vorbeşte despre o ,,tradiţie primoridala’’ care, istoric, ar face posibilă concretizarea unui întreg ansamblu de tradiţii. El se referă la o ,,tradiţie hiperboreană’’ venind din Nordul Extrem, localizată la începutul ciclului actual al civilizaţiilor şi, în special, a culturilor indo-europene.

Din punctul de vedere al lui Evola, ,, o civilizaţie ori o societate este tradiţională atunci când este guvernată de principii ce transced ceea ce este omenesc sau individual, atunci când toate formele sale provin de sus şi ea, că un tot unitar, este orientată spre ceea ce este sus’’. Civilizaţia tradiţională stă astfel pe fundaţii metafizice. Este caracterizată de recunoaşterea unei ordini superioare faţă de tot ce este omenesc şi contingent, de prezenţa şi de autoritatea elitelor ce îşi trag seva din acest plan transcedent, obţinând principiile necesare fondării unei organizări sociale articolate ierarhic, aprinzând traseul către o înţelegere superioară şi, într-un final, să confere vieţii o orientare verticală.

Lumea modernă, pentru Evola, este contrară lumii Tradiţiei încarnată în toate marile civilizaţii, de la Est la Vest. Ele sunt libere de ignoranţa asupra tot ceea ce este mai înalt decât omul, de desacralizarea noastră generală, de materialism şi de confuzia castelor şi a raselor.

Revoluţia

Cât despre termenul revoluţie, el trebuie adus înapoi la dublă să însemnătate. În sensul sau curent, cel mai utilizat astăzi, revoluţia desemnează schimbarea violenţă şi abruptă a guvernului unui stat. Revoluţia Franceză şi Revoluţia Rusă de la 1917 sunt ilustraţii perfecte.

Cu toate acestea, în sensul sau original, revoluţia nu înseamnă subversiune sau revoltă, ci opusul, şi anume întoarcerea la un punct de plecare şi de mişcare centrat în jurul unei axe. Deci, în termeni astronomici, revoluţia unei stele indică în mod precis mişcarea să axială, mişcarea să în jurul unui centru ce reţine forţă să centrifugă, împiedicând astfel steaua să se piardă în spaţiul infinit.

Astăzi, cu toate acestea, suntem la sfârşitul unui ciclu. Odată cu regresia castelor, descinderea progresivă a autorităţii către ierarhia tradiţională a celor 4 funcţiuni, puterea a trecut de la regii sacrii către războinicii aristocraţi, apoi către comercianţi şi apoi în final către mase. Această este Epoca de Fier, Kali-Yuga indo-ariană, era întunecată a declinului caracterizată de domnia cantităţii, a numerelor, a masei şi a luptei nestăpânite pentru producţie, profit şi bogăţie materială.

Deci, a fi pentru Revoluţia de astăzi este dorinţa că civilizaţia europeană să se întoarcă la punctul sau de plecare original, în conformitate cu valorile şi principiile Tradiţiei, care se întâmplă, împrumutând cuvintele lui Giorgio Freda, prin ,,dezintegrarea sistemului curent’’, antiteză lumii tradiţionale către care aspirăm.

 

Related

If you enjoyed this piece, and wish to encourage more like it, give a tip through Paypal. You can earmark your tip directly to the author or translator, or you can put it in a general fund. (Be sure to specify which in the "Add special instructions to seller" box at Paypal.)
This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , , . Both comments and trackbacks are currently closed.
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above