Print this post Print this post

Sovittamattomat eroavuudet

952 words

Translated by Timo Hännikäinen

English original here

Mustan ja valkoisen Amerikan täytyy lähteä eri teille. Tarvitsemme rodullisen avioeron.

Poliittinen eriytyminen etnisiä rajoja myöten ei ole jokapäiväinen tapahtuma, ja siihen liittyy yleensä vihaa, väkivaltaa ja verenvuodatusta. Niinpä useimmat valkoiset eivät yksinkertaisesti halua miettiä sitä. Mutta liiankin monet valkoiset ovat aivan valmiita miettimään pienimuotoisempaa eriytymistä, nimittäin avioeroa. Ja tosiaan, tarjoamani malli rauhanomaiselle ja humaanille rodulliselle eriytymiselle on tsekkien ja slovakkien niin sanottu ”samettiero”.

Jos Yhdysvaltain valkoiset ja mustat olisivat avioliitossa, olisimme eronneet jo ajat sitten. Sama pätee valkoisiin ja juutalaisiin ja mihin tahansa ei-valkoiseen ryhmään. Valkoiset nationalistit ehdottavat yksinkertaisesti rodullista avioeropolitiikkaa.

Laissa tunnetaan kahdenlaisia avioeroja: rikkeellisiä ja rikkeettömiä. Rikkeellisessä avioerossa vähintään toista osapuolta pidetään syypäänä liiton hajoamiseen. Syiksi lasketaan:

 • puolison pahoinpitely
 • päihteiden väärinkäyttö
 • vankilaan joutuminen
 • uskottomuus
 • sukupuolitaudin tartuttaminen puolisoon
 • mielenvikaisuus
 • puolison hylkääminen

Rikkeettömässä avioerossa kumpaakaan osapuolta ei pidetä yksin syypäänä. Pääasialliset syyt ovat erkaantuminen toisistaan ja sovittamattomat eroavuudet. Sovittamattomiksi eroavuuksiksi lasketaan:

 • merkittävät persoonallisuuserot
 • merkittävät erot elämäntavassa
 • merkittävät erot työ- ja kulutustottumuksissa
 • luottamuksen puute
 • vastavuoroisuuden puute
 • jatkuva kiistely
 • pitkään hautuneet kaunat
 • halveksunta
 • suhteen kyvyttömyys täyttää toisen tai molempien osapuolten emotionaalisia tarpeita

On mielenkiintoista, että niinkin triviaalin oloinen asia kuin erilaiset työ- ja kulutustottumukset voivat olla avioeron peruste. Mutta rahan tienaaminen ja käyttäminen ovat iso osa elämää, ja yhteensopimattomuus sillä alueella voi helposti levitä muuhun elämään ja sekoittaa sen.

Valkoisten ja mustien amerikkalaisten tapauksessa molemmissa osapuolissa on paljon vikaa. Mutta historiallisiin vääryyksiin keskittyminen on ansa, koska ihmisryhmät voivat olla uhreja mutteivät syyllisiä. Kollektiivinen syyllisyys ei tarkoita mitään. Monet nykyiset valkoiset ja mustat yksilöt eivät ole vahingoittaneet toisiaan, joten kollektiiviset historialliset vääryydet eivät riitä syyksi harkita rodullista avioeroa.

Esimerkiksi minun mielestäni mustien orjien tuominen Uudelle mantereelle oli hirvittävä rikos. Mutta en tunne rahtuakaan syyllisyyttä siitä. Ja vaikka mustien läsnäololla Yhdysvalloissa on ollut kielteinen vaikutus elämääni, useimmat mustat yksilöt eivät ole vahingoittaneet minua mitenkään, ja jotkut ovat olleet jopa hyödyksi minulle. Näin ollen toiveellani rodullisesta avioerosta ei ole mitään tekemistä syyllisyyden, syyttömyyden tai minkään moraalisen seikan kanssa.

Rodullinen avioero ei todellisuudessa koske lainkaan yksilöitä. Se koskee ryhmien yhteensopimattomuutta. On keskivertoa parempia mustia jotka hyödyttävät valkoista yhteiskuntaa, ja on keskivertoa huonompia valkoisia jotka huonontavat rotuamme. Mutta yhteiskunnan luonne määräytyy keskiarvon perusteella, ei poikkeusten. Niinpä toiveeni rodullisesta avioerosta perustuu yksinkertaisesti sen myöntämiselle, että valkoisten ja mustien ryhmäkohtaiset erot estävät heitä olemasta täysin tyytyväisiä joutuessaan elämään saman järjestelmän alaisuudessa.

Kaikki rikkeettömän avioeron tavanomaiset syyt pätevät Yhdysvaltain mustien ja valkoisten väliseen suhteeseen: kokonaisuutena roduilla on erilainen persoonallisuus, erilainen elämäntapa, erilaiset työ- ja kulutustottumukset jne. Kun ne joutuvat elämään saman järjestelmän alaisuudessa, nämä erot tuottavat jännitteitä. Triviaalia esimerkkiä käyttääkseni, mustilla on hyvin erilainen ajantaju, ja kun pitkä valkoisten jono muodostuu mustan postivirkailijan rupatellessa luukulla olevan asiakkaan kanssa, seurauksena on katkeruutta. Me olemme katkeria mustille, koska he eivät kykene elämään meidän sääntöjemme mukaisesti, ja mustat ovat katkeria meille koska säännöt ovat valkoisten laatimat.

Näiden ongelmien syynä ei ole historia vaan luonto. Jopa ilman mustien orjuutta ja mustien rikollisuutta — vaikka menneisyys voitaisiin pyyhkiä kokonaan pois ja mustat ja valkoiset voisivat aloittaa uudelleen autiolla saarella — nämä eroavaisuudet aiheuttaisivat uusia hankauksia ja uutta kaunaa.

Mainitut erot huomioon ottaen ei pitäisi olla yllätys, että valkoisten ja mustien välisiä suhteita myrkyttää loputon kinastelu, epäluulo, halveksunta ja pitkään hautunut katkeruus. Vastavuoroisuus on keskeistä moraalisen käyttäytymisen idealle, eivätkä eri tasoiset ihmiset voi toteuttaa aitoa vastavuoroisuutta.

Jälleen, jos tämä olisi avioliitto, se olisi päättynyt eroon jo ajat sitten. Jokainen vastuuntuntoinen avioliittoneuvoja olisi suositellut mahdollisimman pikaista rikkeetöntä eroa, koska sellainen suhde johtaa väistämättä rikkeelliseen eroon kun katkeruus muuttuu vihaksi ja viha väkivallaksi.

Ei pidä paikkaansa, että valkoinen nationalismi perustuisi pelkästään rotuvihalle. Confessions of a Reluctant Haterin kirjoittajana myönnän, että vihalla on kyllä osansa. Mutta on ensisijaisesti huonojen rodullisten suhteiden seuraus eikä syy. Vihaan muita ryhmiä monikulttuurisuuden takia. Puollan rodullista avioeroa koska en tahdo vihata muita ryhmiä.

Useimmat avioeroon päätyvät eivät pelkästään vihaa toisiaan. Oletettavasti he menivät alkujaan naimisiin kiintymyksen takia. Yleensä on siis kyse viha-rakkaussuhteesta. Ja vaikka Yhdysvaltain mustat ja valkoiset pakotettiin yhteen — niin kuin haulikkohäissä — rotujen välille on silti onnistunut syntymään aidon kiintymyksen aineksia. Joten tämäkin on viha-rakkaussuhde.

Mutta joissakin tapauksissa avioeroon ei liity lainkaan vihaa. Molemmat osapuolet vain tajuavat, että olisivat onnellisempia omillaan, ja eroavat sovussa. Sitä paitsi, usein ihmiset pitävät toisistaan enemmän erottuaan. Joitakin ihmisiä on helpompi ihailla välimatkan päästä. Jotkut muistavat miksi alun perin menivät naimisiin. Jotkut jopa tekevät saman virheen kaksi kertaa.

Puolisot pysyttelevät onnettomassa ja jopa väkivaltaisessa liitossa pääasiassa siksi, etteivät usko omalla onnellisuudellaan olevan väliä. He uskovat, että heidän velvollisuutensa Jumalaa, yhteisöä tai sukua kohtaan ovat tärkeämpiä. Tai sitten he uskovat ansaitsevansa onnettoman elämän, koska tuntevat syyllisyyttä ja arvottomuutta. Avioero on oikeutettu vain, jos yksilöllinen onni on oikeutettua.

Sama pätee myös huonoihin rotujen välisiin suhteisiin. Valkoisista ei koskaan tule vapaita ennen kuin uskomme, että meillä on oikeus olla onnellisia ja kukoistaa, eikä vain täyttää kolmannen maailman vatsoja ja alusastioita.

Kun Barack Obama sievistelevästi muistuttaa valkoisia vuosituhannen takaisten ristiretkien oletetuista kauheuksista ISIS-uutiset synnyttäessä halua eristäytyä islamilaisesta maailmasta, tai kun juutalaiset traumatisoivat lapsiamme holokausti”kasvatuksella”, meidän täytyy tajuta keitä he ovat: väkivaltaisia puolisoita jotka väittävät että olemme arvottomia, ettemme ansaitse onnea. He haluavat pitää meidät alistavassa, riistävässä, loismaisessa suhteessa.

Ei ole mitään säädyttömämpää kuin omatunnoton ihminen, joka riistää muita heidän omantuntonsa takia ja heidän omaatuntoaan hyväksikäyttäen.

Valkoiset nationalistit eivät yleensä suosi avioeroa. Uskomme korkeiden avioerolukujen johtuvan siitä, että ihmiset ovat liian individualistisia, haluttomia kompromisseihin ja ihmisenä kasvamiseen. Mutta siitä huolimatta myönnämme, että yksilön onnella on edelleen väliä, että jotkut liitot eivät kovasta yrittämisestä huolimatta toimi ja että niiden purkaminen on kaikkien etu.

Haluttomuutemme hyväksyä avioeroa ja halukkuutemme pelastaa jopa tuhoon tuomitut avioliitot tuo välillä mieleen valkoiset liberaalit, joista monet yrittävät saada monikulttuurisuuden toimimaan samankaltaisista aivan hyväksyttävistä syistä.

Kuitenkin valkoiset liberaalit ovat myös valmiita — kenties liiankin valmiita — hyväksymään avioeron yksilön onnen perusteella. Meidän on valjastettava tämä taipumus omaksi eduksemme. Valkoinen nationalismi tuntuu paljon vetoavammalta, jos oma väkemme tajuaa että monikulttuurisuus on avioliittohelvetti.

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance