Author Archives: Maurice Bardèche

Maurice Bardèche

Print this post Print this post

Fašistický sen, část 3

999 slov

Při příležitosti výročí úmrtí Maurice Bardècheho přinášíme závěrečný díl třídílné minisérie, první část naleznete zde, druhou zde.

English translation here

Účelem fašistického státu je formovat lidi podle určitého modelu. Na rozdíl od demokratických států se ty fašistické nezdráhají učit také morálku. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Fašistický sen, část 2

Arno Breker – Fackelträger (1940)

1,059 slov

English translation here

Druhý díl ze třídílné minisérie, první část naleznete zde, závěrečnou třetí tady.

Fašismus v protikladu k tomu demokratickému předkládá svůj vlastní alternativní obraz člověka i pojetí svobody, od onoho velebeného demokratického velice odlišné.

Demokracie svobodu nijak neomezuje, snad kromě zákazu škodit ostatním. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Fašistický sen, část 1

Maurice Bardèche (1907-1998)

1,398 slov

English translation here

Druhý díl naleznete zde, třetí závěrečný tady.

Diktatura je věcná. Římané, když se jejich vlast ocitla v ohrožení, pozastavovali působení republikánských svobod. Stejně tak Konvent. Režim „vlasti v nebezpečí“ je režim autoritářský, nastolený ve vážných případech (Ernstfall) k zachování nezávislosti a k záchraně země vůbec.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Maurice Bardèche on Francis Parker Yockey

2,666 words

Editor’s Note:

This is a translation by D. G. of a 1982 letter and two enclosures from Maurice Bardèche to Keith Stimely. I wish to thank Mark Weber for providing a copy. The location of the French original of the letter and the accompanying note is not known. The translation of the pages of Suzanne and the Slums can clearly be improved in places by consulting the original. — Greg Johnson

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Fascist Dream, Part 3

1,227 words

YouAreFreeTranslated by Greg Johnson

Part 3 of 3

Editor’s Note:

“The Fascist Dream” is the third and final part of Maurice Bardèche’s Qu’est-ce que le fascisme? (What is Fascism?) (Paris: Les Sept Couleurs, 1961). 

The purpose of the fascist state is to shape men according to a particular model. Unlike democratic states, fascist states do not hesitate to teach morals. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Fascist Dream, Part 2

0291,257 words

Translated by Greg Johnson

Part 2 of 3

Editor’s Note:

“The Fascist Dream” is the third and final part of Maurice Bardèche’s Qu’est-ce que le fascisme? (What is Fascism?) (Paris: Les Sept Couleurs, 1961). 

Fascism opposes another image of man to the democratic one, Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Fascist Dream, Part 1

1,747 words

DianasTranslated by Greg Johnson

Part 1 of 3

Editor’s Note:

“The Fascist Dream” is the third and final part of Maurice Bardèche’s Qu’est-ce que le fascisme? (What is Fascism?) (Paris: Les Sept Couleurs, 1961). 

Dictatorship is perennial. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Co je to fašismus?

fasces3652 words

English version here

Jsem fašistický spisovatel. Měli byste mi za toto přiznání poděkovat, poněvadž tím byl vyjasněn alespoň jeden problém v tomto jinak choulostivém tématu.

A vskutku, nikdo si nepřipouští, že je fašista. Sovětské Rusko, které žije pod vládou jedné strany a policejního státu, to není fašistická země – ve skutečnosti se jeví přesně naopak. Maďarská vláda, která posílá stávkující před stanné soudy a tanky proti dělníkům, to není fašistická vláda. Prostě jen brání moc lidu. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

What is Fascism?

fasces3680 words

Translated by Greg Johnson

Czech translation here

Editor’s Note:

The following text is the introduction to “Survey of Fascism,” part 1 of Maurice Bardèche’s Qu’est-ce que le fascisme? (What is Fascism?) (Paris: Les Sept Couleurs, 1961).

I am a fascist writer. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The True Foundations of the Nuremberg Tribunal

2,409 words

Dresden_angelTranslated by George F. Held

Editor’s Note:

The following excerpt from Maurice Bardèche’s Nuremberg ou la Terre promise (Nuremberg or The Promised Land) (Paris: Les Sept Couleurs, 1948) argues that the true motive of the Nuremberg Tribunal was to provide retroactive justification for massive Allied atrocities against Germany and its allies. The title is editorial.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance