Author Archives: Robert Steuckers

Robert Steuckers

Print this post Print this post

Era piropoliticii a venit

JordanianPilot1,298 words

Trad. Radu Simion; English original here

Ce înţeleg politologii atunci când vorbesc despre ,,piropolitică’’? Există două surse ce trebuie explorate pentru a înţelege despre ce vorbesc: în primul rând, ai de investigat întregul tărâm al teologiei politice, inclusiv panseurile lui Donoso Cortés despre liberalism, socialism și catolicism (ultimul fiind perceput ca Tradiţia însăşi) şi va trebui să studiezi bineînţeles temeinic textele de bază ale lui Carl Schmitt, Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Era of Pyropolitics is Coming

JordanianPilot1,342 words

Romanian translation here

What do political scientists mean when they talk about “pyropolitics”? There are two sources to explore in order to understand what they mean; first, you’ll have the whole realm of political theology to investigate, including Donoso Cortés’ thoughts about liberalism, socialism and Catholicism (this last being perceived as Tradition as such) and of course you’ll have to study thoroughly the core idea of Carl Schmitt, Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Reflexões sobre a Estética e Figura Literária do Dândi

Portrait-of-a-Young-Man-in-a-Top-Hat4,384 words

English original: Part 1, Part 2, Part 3

Antes de entrar no assunto principal, eu gostaria de fazer três observações preliminares:

Eu hesitei em aceitar seu convite para falar sobre a figura do dândi, pois esse tipo de questão não é meu tema principal de interesse.

Eu finalmente aceitei porque redescobri um ensaio lúcido e magistral de Otto Mann, Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Fundações do Nacionalismo Russo

Sasha_Nevsky1,394 words

English original here

Ao longo de sua história, a Rússia tem sido apartada da dinâmica européia. Seu nacionalismo e ideologia nacional são marcados por um jogo duplo de atração e repulsão em relação a Europa em particular e ao Ocidente em geral.  Read more …
Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Foundations of Russian Nationalism

Medal of the Soviet Order of Alexander Nevsky, 1942

1,768 words

Translated by Greg Johnson

Translations: Czech, Portuguese

Throughout its history, Russia has been estranged from European dynamics. Its nationalism and national ideology are marked by a double game of attraction and revulsion towards Europe in particular and the West in general.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Evola & Spengler

Julius_Evola837 words

English version here

“Překládal jsem z němčiny na žádost vydavatele Longanesiho… rozsáhlé a oslavované dílo Oswalda Spenglera Zánik Západu. Poskytlo mi to příležitost v úvodu specifikovat význam i hranice tohoto díla, jež si svého času vydobylo světovou slávu.” Těmito slovy uvádí Julius Evola ve své knize Pouť rumělky (str. 177) řadu kritických odstavců ke Spenglerovi.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Úvahy o estetické a kulturní postavě dandyho, část 3

Nietzsche221,270 words

English version here

Čandalistické dekadentní figury

Existenciální krize, jež započala zhruba v polovině 18. století, vyústila v nihilismus, který Friedrich Nietzsche s odsudkem charakterizoval jako “vyčerpání života” a “znehodnocení všech hodnot”, projevující se vzrušeným neklidem a neschopností si užívat volného času. Právě tento neklid pak urychlil proces vyčerpání.  Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Úvahy o estetické a kulturní postavě dandyho, část 1

1,333 words

English original here

Záznam přednásky Roberta Steuckerse, kterou pronesl na semináři Synergon-Deutschland v květnu 2001.

Nežli se dostaneme k samotnému tématu, rád bych pronesl několik úvodních poznámek:

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Úvahy o estetické a kulturní postavě dandyho, část 2

Charles Baudelaire, 1821-1867

1,772 words

English original here

Poslání umělce podle Charlese Baudelaira

Pro dandyho je nezbytné do současného barbarismu vetknout trochu estetiky. Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Základy ruského nacionalismu

1,601 words

English original here

Rusko bylo po celou jeho historii odloučeno od evropského vývoje. Jeho nacionalismus a národní ideologie je poznamenána ambivaletním vztahem mezi přitakáním a odmítnutím, zčásti Evropy, Západu jako celku.

Posted in North American New Right, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance