Tag Archives: in Norwegian

Print this post Print this post

“Je ne suis pas Charlie”
(Norwegian Translation)

charlie-hebdo-une-14309_w10001,081 words

English original here

I likhet med nesten alle andre som kommenterer Charlie Hebdo-massakren, vet jeg knapt noe om tidsskriftet bortsett fra den oppmerksomheten det har fått etter dette. Ut ifra det jeg kan forstå, virker det til å ha som hovedfokus satiriske tegneserier av en heller grov og ikke spesielt morsom art. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

En frivillig død sine årsaker

gaul415 words

Oversatt av anonym

English version here

Jeg er frisk i kropp og sjel, og jeg er fylt av kjærlighet til min kone og mine barn. Jeg elsker livet og forventer ingenting bortenfor dette, foruten det evige livet til min rase og mitt sinn. Likevel, i mitt livs skumringstid, der vi står ansikt til ansikt mot enorme farer mot mitt franske og europeiske hjemland, føler jeg det som min plikt å handle så lenge jeg fortsatt har styrken til dette. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Noen tanker omkring Hitler

09hitler1,664 words

English original here

“Hitler” som multikulturalist-propaganda

Argumentet som fremmes av enkelte rasebevisste nasjonalister, om at ethvert forsvar for Adolf Hitler, i lys av den fiendtlighet og sågar vemmelse som navnet hans nå vekker, risikerer å fremmedgjøre alminnelige hvite folk er ved første øyekast plausibelt og fortjener å bli tatt på alvor. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Paulus frå Tarsus, elder Kristendom og Jødedom

3,575 words

Translation anonymous

English original here

Um det er eitt faktum som ikkje kan unngå å gjera inntrykk på alle personar som seriøst studerar historien til kristendomen, so er det det nesten komplette fråveret av dokument um den mannen som den store internasjonale religionen ber namnet til, nemleg Jesus Kristus. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Kvinna mot Tidi:
Minneskrift i Anledning Savitri Devi sin 100. Gebursdag

3,156 words

Trans. anonymous

English original here

Savitri Devi var filosof, religiøs tenkjar, og ein utrøytteleg aktivist på vegne av nasjonalsosialismen, indoeuropeisk heidenskap, vegetarianisme, dyrevern og djup økologi. Ho dreiv óg so smått med spionasje og skriving av fiksjon. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above