Tag Archives: narcissism

Print this post Print this post

Ελευθερία, Αιτιοκρατία και Πεπρωμένο

eleu8eriboulisi1,352 words

English original here

Μετάφραση/απόδοση, για το Ιδεάπολις, του Νίκου Καρατουλιώτη

Ελεύθερη βούληση σημαίνει ότι έχεις να διαλέξεις μεταξύ πραγματικών επιλογών. Δεν έχει σημασία τι επιλογή θα κάνει κάποιος, ο καθένας μπορεί να επιλέξει διαφορετικά. Αιτιοκρατία (ντετερμινισμός) σημαίνει ότι δεν έχουμε πραγματικές επιλογές. Όταν κάποιος επιλέξει, δεν θα μπορούσε να έχει επιλέξει αλλιώς.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Libertad, Determinismo, & Destino

Isis as Agathe Tyche and Osiris as Agathos Daimon in serpent form

Isis como Agathe Tyche y Osiris como Agathos Daimon en forma de serpiente

1,382 words

English original here

Tener libre albedrio significa tener verdaderas opciones de las cuales elegir. No importa que opción uno pueda elegir, uno pudo haber elegido de forma diferente. El determino significa que no tenemos dos opciones reales. Cuando uno elegí, uno no podría haber elegido de forma diferente.

Incluso si uno tiene libre albedrio, no todas las decisiones son libres. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Defeating the Left:
Vox Day’s SJWs Always Lie

Vox_Day_by_Tracy_White_promo_pic3,003 words

Vox Day
SJWs Always Lie: Taking Down the Thought Police
Foreword by Milo Yiannopolous
Castalia House, 2015

At the risk of sounding like the Oprah of the New Right, I want every one of you to buy and read this book. Vox Day has written an indispensable manual for resisting the politically correct witch-hunts of so-called “Social Justice Warriors.”  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Why are Social Justice Warriors’ Complaints So Bizarre?

ToughWimmin887 words

We’ve seen a lot of weird social justice warrior tricks lately . . . in fact, they seem to have gotten even more aggressively off-putting since Gawker started to tank.

More violent, even: we have privilege-screeching rich girls throwing beer bottles at Roosh V. for exercising what’s left of the right to free speech in Canada.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Freedom, Determinism, & Destiny

Isis as Agathe Tyche and Osiris as Agathos Daimon in serpent form

Isis as Agathe Tyche and Osiris as Agathos Daimon in serpent form

1,319 words

Translations: GreekSpanish

Having free will means having real options to choose from. No matter what option one may choose, one could have chosen otherwise. Determinism means that we do not have real options. When one chooses, one could not have chosen otherwise.

Even if one has free will, not every choice is free. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Greg Johnson & Hugh MacDonald
Vanity, Pretentiousness, & Snobbery

John William Waterhouse, Echo and Narcissus

John William Waterhouse, Echo and Narcissus

56:55 / 133 words

To listen in a player, click here.

To download the mp3, right-click here and choose “save link as” or “save target as.”

To subscribe to our podcasts, click hereRead more …

Posted in Counter-Currents Radio | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

El hombre más inteligente en la habitación

2,234 words

HeadboardEnglish original here

Recientemente he tenido una epifanía de cómo los Nacionalistas Blancos podrían hacer un mejor trabajo creando un movimiento vanguardista genuino. El Vanguardismo, al cual nunca me canso de señalar, es y siempre debe ser una estrategia elitista. La historia está hecha por las elites. Los blancos, sin embargo, son dominados por una elite judía y plutocrática que, a lo mejor, es indiferente al futuro de nuestra raza Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Smartest Guy in the Room

Headboard2,112 words

I recently had an epiphany about how White Nationalists might do a better job of creating a genuine vanguardist movement. Vanguardism, as I never tire of pointing out, is and must always be an elitist strategy. History is made by elites. Whites, however, are ruled by a Jewish and plutocratic elite that is at best indifferent to the future of our race and is at worst intentionally supporting policies that are leading to our simple biological extinctionRead more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Mein Kodex

Peter Paul Rubens, "The Four Philosophers," with a bust of Seneca, 1611-1612

Peter Paul Rubens: „Die vier Philosophen“, mit einer Büste von Seneca, 1611-1612

3,851 words

Übersetzt von Deep Roots

English original here

Vor ein paar Jahren entschied ich, daß ich einen Kodex brauchte, um danach zu leben: eine Reihe von Prinzipien, die mein Leben leiten. Nun, es ist nicht so, als hätte ich nicht bereits einige Prinzipien entdeckt, die mir als richtig erschienen; es war nicht so, als ob ich im Blindflug unterwegs gewesen wäre, ohne irgendwelche Überzeugungen. Aber ich hatte mich nie hingesetzt und darüber nachgedacht, woraus genau mein „Kodex“ bestand, und das alles zu Papier gebracht. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

My Code

Peter Paul Rubens, "The Four Philosophers," with a bust of Seneca, 1611-1612

Peter Paul Rubens, “The Four Philosophers,” with a bust of Seneca, 1611-1612

3,739 words

German translation here

A few years ago, I decided I needed a code to live by: a set of principles to guide my life. Now, it’s not as if I hadn’t already discovered some principles that seemed right to me; it wasn’t as if I was flying blind, without any convictions. But I had never sat down and reflected on exactly what my “code” consisted in, and put it all on paper. So, I decided one day to do just that.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • EXSURGO Apparel

  Our Titles

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  The Fourth Political Theory

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Shock of History

  The Prison Notes

  Sex and Deviance

  Standardbearers

  On the Brink of the Abyss

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Revolution from Above