Tag Archives: translations

Print this post Print this post

Folk & Horror

2,731 words

Editor’s Note:

The following essay is a chapter from Timo Hännikäinen’s new book Medusan kasvot. Kirjoituksia kauhusta (The Face of Medusa: Writings on Horror).

The term “folk horror” usually refers to those British horror movies of the late 1960s and early 1970s influenced by folklore and often set in rural areas in past centuries. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Responses
Print this post Print this post

Příliš velká výhra? Zamyšlení nad výsledky voleb v Maďarsku

1,119 slov

English original here

Navzdory předpovědím o opozici povzbuzené vysokou volební účastí, jíž se v nedělních volbách mělo podařit snížit parlamentní převahu strany Fidesz Viktora Orbána, se po sečtení více než 98% hlasů zatím výsledky příliš neliší od minulých voleb v roce 2014. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Fier ou coupable d’être blanc

Fidus, Lichtgebet, 1894

1,606 mots

English original here; Slovak translation here

Aujourd’hui, aux Etats-Unis comme dans la plupart des pays du Monde blanc, on dit au petit enfant blanc, à peine en âge de comprendre le langage, qu’il doit se sentir coupable des crimes de ses ancêtres. Coupable d’avoir découvert, conquis, mis en esclavage et tué des non-Blancs à travers le monde…quitte à ce qu’il se perdre en chemin. Coupable, non de ses propres crimes, mais de crimes commis par d’autres personnes de la même race que lui. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Georges Sorel

Georges Sorel

1,639 slov

English version here

U příležitosti 170. narozenin Georgese Sorela (2. listopadu 1847) přinášíme tento překlad pocty Sorelovi z pera Alaina de Benoista.

Přestože násilí nutně zůstává na pořadu dne vždy, 50. výročí úmrtí Georgese Sorela by prošlo takřka bez povšimnutí, kdyby nakladatelství Éditions Marcel Rivière nepřipadlo na myšlenku vydat znovu jeho Réflexions sur la violence [Úvahy o násilí] (Paris: Éditions Marcel Rivière, 1973). Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

The Mirror of the Jewish Soul:
Otto Weininger on the Jewish Question

2,894 words

Otto Weininger

One of the most interesting, and yet least known, profiles of the Jewish soul was sketched several years before the First World War by Otto Weininger. Its importance lies in its superiority over the stereotyped formulas of the majority of militant anti-Semites, and in its effort to define the Jewish problem in universal and spiritual terms, prior to being a national, social, or even strictly racial one. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Fašistický sen, část 3

999 slov

Při příležitosti výročí úmrtí Maurice Bardècheho přinášíme závěrečný díl třídílné minisérie, první část naleznete zde, druhou zde.

English translation here

Účelem fašistického státu je formovat lidi podle určitého modelu. Na rozdíl od demokratických států se ty fašistické nezdráhají učit také morálku. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Fašistický sen, část 2

Arno Breker – Fackelträger (1940)

1,059 slov

English translation here

Druhý díl ze třídílné minisérie, první část naleznete zde, závěrečnou třetí tady.

Fašismus v protikladu k tomu demokratickému předkládá svůj vlastní alternativní obraz člověka i pojetí svobody, od onoho velebeného demokratického velice odlišné.

Demokracie svobodu nijak neomezuje, snad kromě zákazu škodit ostatním. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Fašistický sen, část 1

Maurice Bardèche (1907-1998)

1,398 slov

English translation here

Druhý díl naleznete zde, třetí závěrečný tady.

Diktatura je věcná. Římané, když se jejich vlast ocitla v ohrožení, pozastavovali působení republikánských svobod. Stejně tak Konvent. Režim „vlasti v nebezpečí“ je režim autoritářský, nastolený ve vážných případech (Ernstfall) k zachování nezávislosti a k záchraně země vůbec.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Antiglobalizace tehdy a dnes

Black bloc v Praze v roce 2000.

1,335 slov

English original here

V 90. letech a prvních letech nového století se nacházelo antiglobalizační hnutí pevně na levici. Dnes, když tuto úlohu převzala pravice, bude zajímavé pozorovat, jak velká část levice udělá čelem vzad a také jestli se pravici podaří uspět tam, kde levice opakovaně selhala. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

O nacionálně politických výchovných ústavech „Napola“

Za hlavní úkol si školy Napola kladly výchovu člověka „v národního socialistu, zdatného tělem i duší pro službu národu a státu“.

1,043 slov

English version here

Považujeme za vhodné zabývat se na tomto místě několika novými německými iniciativami, vytvořenými s úmyslem převzít jistým politickým způsobem úkoly „kvalitativní“ výchovy, které byly v předchozí éře svěřeny několika málo soukromým institucím. Začneme nástinem tzv. „Napol.“ Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance