Tag Archives: articles

Print this post Print this post

Kwestia obecności kobiet w białym nacjonalizmie

1,930 words

English original here

Istnieje pewne odwieczne pytanie: Dlaczego tak mało kobiet obecnych jest w ruchu białego nacjonalizmu?

Zanim przejdziemy do analizy tej kwestii, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest biały nacjonalizm. Istotą białego nacjonalizmu jest zachowanie biologicznej integralności białej rasy poprzez uczynienie przetrwania i rozkwitu naszej rasy najważniejszym priorytetem polityki. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Ten dawny liberalizm

eugenics_poster1999 words

English original here

Kiedy biali nacjonaliści wskazują na niezaprzeczalny fakt, że na całym białym świecie kościoły chrześcijańskie aktywnie wspierają rasową wymianę białych poprzez kolorowych imigrację i kolonizację – albo, w najlepszym wypadku, nie sprzeciwiają się jej – standardową odpowiedzą zwolenników chrześcijaństwa jest stwierdzenie, że nie powinniśmy krytykować dzisiejszych kościołów, ponieważ wieki temu kościół walczył przeciw muzułmańskiej inwazji Europy i zainspirował krucjaty, aby odzyskać Ziemię Świętą.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

La bandera estadounidense no es un símbolo fálico

MendingTheNation_Zoom

Despierten Americornudos, Vuestro País Los Odia

1,057  words

Traducción por A. Garrido. Enlace original aquí.

¿Quién ondea la bandera en Estados Unidos?

Todos la ondean en mítines políticos, pero las demócratas lesbianas trans-negras no ponen banderas en sus antejardines. No visten camisetas de “estos colores no huyen” ni izan mini-banderas en las antenas de sus camiones.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

The American Flag Is Not A Phallic Symbol

MendingTheNation_Zoom

Wake up Americucks, Your Country Hates You

988 words

Spanish translation here

Who waves the flag in America?

Everyone waves them at political rallies, but transblack lesbian Democrats don’t put flags in their front yards. They don’t wear “these colors don’t run” t-shirts and they don’t fly mini-flags on the antennae of their trucks.

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | 2 Responses
Print this post Print this post

Jacques Attali’s Parable of the One-Legged Pants
Or, a Prominent Jew Explains the Financial Crisis

Attali310 words

The following is a joke told by Jacques Attali – a prominent member of the French ruling class, Socialist Party member, theoretician of globalism, and Jew – to a Jewish audience during a conference organized by the Adath Shalom Conservative Jewish Community of Paris. Attali wore a kippah and sat beside a rabbi during the event, marking the pious solemnity of the occasion. To be filed under chutzpah and goyishe kopRead more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | 3 Responses
Print this post Print this post

La sombra sobre Innsmouth de H. P. Lovecraft

LovecraftPrize1crop

H. P. Lovecraft por Charles Krafft

2,527 words

English original here

Nota del autor:

Este ensayo está basado en la charla realizada en honor al natalicio de H. P. Lovecraft (20 de agosto de 1890) ocurrida en el encuentro de Counter-Currents en New York City el 16 de Agosto de 2015. Deseo agradecerle a todos los presentes por sus preguntas y comentarios.

La novela de H.P. Lovecraft  La sombra sobre Innsmouth, escrita en 1931 y publicada en 1936, ocurre en un aislado puerto marítimo en Massachussets llamado Innsmouth y cuenta la historia de la creación de una comunidad de híbridos raciales: Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a kwestia chrześcijańska

871 words

English original here

We współczesnym białym nacjonalizmie istnieje silna anty-chrześcijańska tendencja.

Argumentacja wygląda mniej więcej tak: chrześcijaństwo jest jedną z głównych przyczyn upadku białej rasy z dwóch powodów. Po pierwsze, daje ono Żydom uprzywilejowane miejsce w sakralnej historii ludzkości – rolę, którą wykorzystali do zdobycia dzisiaj ogromnej władzy nad nami. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Brzemię Hitlera

1,992 words

AdolfLeniEnglish original here

Adolf Hitler urodził się 20-go kwietnia 1899 r. Każdego roku, 20-go kwietnia, przez strony internetowe związane z białym nacjonalizmem w nieuchronny sposób przetacza się fala dyskusji i debat dotyczących Hitlera i jego dziedzictwa. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Radzenie sobie z holokaustem

NewRightOldRight1crop4,664 words

English original here

Wprowadzenie

Biali nacjonaliści muszą radzić sobie z holocaustem tak, jak musimy radzić sobie z całym problemem żydowskim.

Jałowym jest skupianie się tylko na obronie interesów białych i ignorowanie Żydów po prostu dlatego, że Żydzi nie odwdzięczą się za tę przysługę. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a żydowski nacjonalizm

2,428 words

English original here

Przemówienie Guillaume’a Faye’a na konferencji American Renaissance w 2006 r. było dość burzliwe. Większość ludzi słyszała o niesławnym incydencie z Michaelem Hartem.[1] Ale według mnie coś o wiele bardziej znaczącego wydarzyło się podczas wystąpienia Faye’a – coś, co później uznałem za objawienie.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Tyr, Vol. 4

  Reuben

  The Node

  Axe

  Carl Schmitt Today

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  Generation Identity

  Nietzsche's Coming God

  The Conservative

  The New Austerities

  Convergence of Catastrophes

  Demon

  Proofs of a Conspiracy

  Fascism viewed from the Right

  The Wagnerian Drama

  Fascism viewed from the Right

  Notes on the Third Reich

  Morning Crafts

  New Culture, New Right

  An eagle with a shield soaring upwards

  The Fourth Political Theory

  The Passing of the Great Race

  Beyond Human Rights

  A Handbook of Traditional Living

  The French Revolution in San Domingo

  The Revolt Against Civilization

  Why We Fight

  The Problem of Democracy

  Archeofuturism

  The Path of Cinnabar

  Tyr

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Fighting for the Essence

  The Arctic Home in the Vedas

  Revolution from Above

  The Proclamation of London

  Can Life Prevail?

  The Metaphysics of War