Monthly Archives: January 2015

Print this post Print this post

Morální faktor, část 1

Rops_Félicien_-_Pornokratès_-_1878 (1)

Félicien Rops, “Pornokratès,” 1878

1,818 words

English original here

„O štěstí neusiluje člověk, jenom Angličan.“ – Nietzsche

Hlavní otázky metapolitiky se soustřeďují kolem identity, morálky amožnosti.

Carl Schmitt považuje za prvopočátek politična dělení na nás a je. Otázky identity zní: „Kdo jsme?“ a „Kdo nejsme?“ Konktrétněji si bílý nacionalismus žádá odpověď na otázku: „Kdo je bělochem a kdo jím není?“  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Muslimská otázka

2,292 words

IslamwillDominatetheWorldEnglish original here

Mnoho bílých Američanů, kteří se obávají etnického zaplavení barevnými imigranty, se to neodváží ze strachu z nálepky „rasismu“ vyslovit. Proto se raději vymezují proti ilegální imigraci.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Counter-Currents Radio Podcast No. 101 
Greg Johnson & Patrick Le Brun
Le Pen, Faye, & the Jewish Angle

Marine Le Pen58:10 / 123 words

To listen in a player, click here.

To download the mp3, right-click here and choose “save link as” or “save target as.” Read more …

Posted in Counter-Currents Radio, North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

A Free Speech Primer

1,408 words

Against Speech Restrictions

megaphoneLong time readers know that I am very interested in issues of free speech, and strongly oppose “speech laws” such as exist in Europe, and particularly abhor the hypocrisy of the high priests of democracy pontificating about “freedom” as they restrict the most basic freedoms to support regimes of totalitarian multiculturalism and multiracialism.   Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Breaking Badge:
Touch of Evil through the Lens of Breaking Bad

touc7,344 words

Breaking Bad (AMC)
Created and produced by Vince Gilligan.
January 20, 2008 – September 29, 2013 (62 episodes)

Touch of Evil (Universal)
Written, directed, and starring Orson Welles
“Preview” version (108 min., released on DVD 1993); Theatrical release, 1958 (93 min.)
“Restored” version, 1998 (112 min.)[1]
Based on the novel Badge of Evil by Whit Masterson Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Six Feet Beneath the Snow

crowtombstone58 words

Deep from head to toe
into the second sleep,
sister to the crow,
she does not hear me weep.

A continent away,
a sky and ocean apart,
I am her last born stray,
I with my leaky heart.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Heuchelei auf dem Vormarsch:
Charlie Hebdo und der französische Staat

Hypocrisy on the March

Heuchelei auf dem Vormarsch

2,448 words

Übersetzt von Osimandia

English original here

Trotz des hübschen Pressefototermins von der “Je suis Charlie”-Demonstration, Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Posthumanistické vyhlídky:
Umělá inteligence, válka páté generace a archeofuturismus

Giorgio de Chirico, "Les Masques"

Giorgio de Chirico, “Les Masques”

3,924 words

English original here

Z tempa technologického pokroku se nám může snadno zatočit hlava a navykli jsme si očekávat nekonečný proud rychlejších a výkonnějších zařízení. Budoucí vývoj takových technologií slibuje stále sofistikovanější stroje, které zpochybní základní premisu lidské nadřazenosti. Je vynakládáno velké úsilí na dosažení dystopické budoucnosti strojů, nadaných úžasnými schopnostmi, jejichž samotná existence možná způsobí nahrazení lidstva.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Odpočívej v pokoji, Rayi Bradbury

ray-bradbury-1966-uQq0Tm-lg3,708 words

English original here

Ray Bradbury, spisovatel nejlépe známý díky románůmMarťanská kronika, 451 stupňů Fahrenheita, a autor stovek dalších povídek, zemřel 5. června 2012 ve věku 91 let. S jeho osobou ztrácí Amerika nejen jednoho ze svých nejlepších spisovatelů, ale také jednoho z našich posledních skutečných spisovatelů.

Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

A Party of our Own

titus2a4,182 words

Editor’s Note:

To continue Ted Sallis’ discussion of “democratic multiculturalism” (here and here) I am reprinting this 2003 essay by Michael Polignano, from his book Taking Our Own Side, which sets forth the idea and agenda of a party dedicated to pursuing white interests within a multicultural, multiracial society.  Read more …

Posted in North American New Right | Tagged , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance