Tag Archives: in Polish

Print this post Print this post

Dlaczego „biały” nacjonalizm?

 Edward Wadsworth, Dazzle-ships in Drydock at Liverpool, 1919

Edward Wadsworth, Dazzle-ships in Drydock at Liverpool, 1919

1,086 words

English original here 

Dlaczego nazywam siebie białym nacjonalistą? Jestem Amerykaninem europejskiego pochodzenia i moją główną troską jest przetrwanie mojej rasy – zarówno na tym kontynencie jak i na całym świecie. W każdym białym kraju więcej białych ludzi umiera, niż się rodzi, a nasza rasa jest zastępowana przez wysoce płodnych kolorowych. Jeśli tendencje te nie zostaną odwrócone, nasza rasa ulegnie zagładzie. Jak już dowodziłem, najlepszym sposobem uratowania naszej rasy jest stworzenie etnicznie jednolitych białych krajów o pro-rodzinnej i pro-eugenicznej polityce. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Debata o chrześcijaństwie

God_the_Geometer4,200 words

English original here

Przedstawiamy tłumaczenie pierwszej części debaty dotyczącej związków między chrześcijaństwem a tożsamością europejską, która miała miejsce 18 kwietnia 2015 roku w Sztokholmie. Stanowisko tradycjonalizmu katolickiego zajmuje tu szwedzki publicysta Jonas De Geer, zaś jego adwersarzem jest amerykański przedstawiciel białego nacjonalizmu Greg Johnson.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Refleksje nad Pojęciem polityczności Carla Schmitta

Carl Schmitt, 1888–1985

1,935 words

English original here

„Czy możemy się po prostu dogadać?” — Rodney King

Krótka książka Carla Schmitta Pojęcie polityczności (1932) jest jednym z najważniejszych dzieł dwudziestowiecznej filozofii politycznej[1].

Głównym celem Pojęcia polityczności jest obrona polityki przed utopijnymi próbami jej porzucenia. Anty-polityczny utopizm zawiera wszystkie formy liberalizmu, jak również międzynarodowego socjalizmu, globalnego kapitalizmu, anarchizmu oraz pacyfizmu: Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Jawny biały nacjonalizm

1,640 words

English original here

Biały nacjonalizm to potworna i niemoralna idea, zgodnie z którą biała rasa, wyjątkowy biologiczny podgatunek zagrożony wyginięciem w długim okresie (z powodu utraty niszy ekologicznej oraz konkurencji ze strony bardziej agresywnych podgatunków inwazyjnych) zasługuje na taką samą ochronę co jesiotr zachodni, puszczyk plamisty czy kondor kalifornijski.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Psychologia apostazji

Il Sodoma, "The Martyrom of Saint Sebastian," c. 1525

Il Sodoma, The Martyrdom of Saint Sebastian, c. 1525

2,403 words

English original here

W czerwcu 2013 r. ogłoszono, że Derek Black – syn założyciela Stormfront, Dona Blacka – wyparł się białego nacjonalizmu. Stawia to niezwykle istotne pytanie o to, jak ludzie kształtują swoje przekonania i jak się ich wypierają. Istnieją dwa podstawowe rodzaje przekonań: te, które człowiek uważa za prawdziwe w oparciu o rzeczywistość i rozum, oraz te, które uważa za prawdziwe w oparciu o opinię innych ludziRead more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Polityka zawiści

1,440 words

English original here

Biali nacjonaliści uważają, że istniejący wielorasowy, wielokulturowy system wprowadził naszą rasę na drogę ku zagładzie.

Dzietność białych na całym świecie jest ujemna, a nasze ojczyzny są zalewane przez szybko rozmnażających się kolorowych, którzy doprowadzają do obniżenia pensji białych pracowników i wyciągają o wiele więcej z systemu opieki społecznej, niż do nich dokładają, co oznacza, że rdzenni biali mieszkańcy płacą za wszystkich rachunek.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Niebezpieczeństwo pozytywnego myślenia

keepitpositive1,477 words

English original here

“Time to stop talking falsely now.
The hour is getting late.”

—Bob Dylan, “All Along the Watchtower”

Najlepszym sposobem nakłonienia ludzi do przełknięcia gorzkiej pigułki jest powleczenie jej czymś słodkim. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Uwagi o populizmie, elitaryzmie i demokracji

Demosthenes

2,638 words

English original here

Czy demokracja jest dobrym systemem z perspektywy rasowo świadomych białych ludzi?

1. Jeśli zarówno Stany Zjednoczone i Korea Północna określają się mianem demokracji, można bezpiecznie stwierdzić, że „demokracja” oznacza prawie wszystko i praktycznie nic. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Kwestia obecności kobiet w białym nacjonalizmie

1,930 words

English original here

Istnieje pewne odwieczne pytanie: Dlaczego tak mało kobiet obecnych jest w ruchu białego nacjonalizmu?

Zanim przejdziemy do analizy tej kwestii, muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym jest biały nacjonalizm. Istotą białego nacjonalizmu jest zachowanie biologicznej integralności białej rasy poprzez uczynienie przetrwania i rozkwitu naszej rasy najważniejszym priorytetem polityki. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Ten dawny liberalizm

eugenics_poster1999 words

English original here

Kiedy biali nacjonaliści wskazują na niezaprzeczalny fakt, że na całym białym świecie kościoły chrześcijańskie aktywnie wspierają rasową wymianę białych poprzez kolorowych imigrację i kolonizację – albo, w najlepszym wypadku, nie sprzeciwiają się jej – standardową odpowiedzą zwolenników chrześcijaństwa jest stwierdzenie, że nie powinniśmy krytykować dzisiejszych kościołów, ponieważ wieki temu kościół walczył przeciw muzułmańskiej inwazji Europy i zainspirował krucjaty, aby odzyskać Ziemię Świętą.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed
  Kindle Subscription
 • Our Titles

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  The World in Flames

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Forever and Ever

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  A Sky Without Eagles

  The Way of Men

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Asatru: A Native European Spirituality

  The Lost Philosopher

  Impeachment of Man

  Gold in the Furnace

  Defiance